scalability.md 985 Bytes
Newer Older
1
---
el00ruobuob's avatar
el00ruobuob committed
2
terms: ["scalability", "skalowalność", "skalowalności", "skalnowalnością"]
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
3
summary: "Potencjał wzrostu Monero oraz metoda zwiększania efektywności."
4
5
---

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
6
### Podstawy
7

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
8
Monero nie posiada ustalonego maksymalnego rozmiaru bloku, co oznacza, że, w przeciwieństwie do Bitcoina, którego limit bloku wynosi 1 MB, nie posiada limitu zapobiegającego skalowaniu. Jednak do protokołu wbudowany został mechanizm kary za wynagrodzenie za blok w celu uniknięcia zbytniego wzrostu rozmiaru bloku - nowy rozmiar bloku (NBS) jest porównywalny do rozmiaru mediany M100 ostatnich 100 bloków. Jeśli NBS>M100, wynagrodzenie za blok zostaje zmniejszone o funkcję kwadratową ilości, o którą NBS przekroczył M100, na przykład jeśli NBS jest [10%, 50%, 80%, 100%] większe od M100, wnagrodzenie nominalne za blok zmniejszy się o, odpowiednio, [1%, 25%, 64%, 100%]. Przeważnie bloki większe niż 2*M100 nie są dozwolone, a bloki <= 60kB są zawsze wolne od jakichkolwiek kar.