tail-emission.md 924 Bytes
Newer Older
1
---
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
2
3
terms: ["tail-emission", "krzywej-z-długim-ogonem", "krzywą-z-długim-ogonem", "krzywa-z-długim-ogonem"]
summary: "Wynagrodzenie za blok na końcu krzywej emitowania."
4
5
---

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
6
### Podstawy
7

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
8
Wynagrodzenie za blok Monero nigdy nie spadną do zera, ale będą stopniowo spadać aż do końca maja 2022 roku, kiedy rozpocznie się emisja według krzywej z długim ogonem. W tym momencie wynagrodzenie zostanie ustalone jako 0,6 XMR za blok.
9

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
10
### Przyczyny
11

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
12
Górnicy potrzebują zachęty do wydobywania. Z powodu dynamicznego rozmiaru bloku, konkurencja pomiędzy górnikami spowoduje zmniejszenie opłat za transakcje. Jeśli wydobycie nie będzie rentowne ze względu na wysoki koszt i niskie wynagrodzenie, górnicy stracą motywację i przestaną wydobywać, co spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa sieci.
13

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
14
Emisja według krzywej z długim ogonem zapewnia ciągły rozwój dynamicznego rozmiaru bloków i rynku opłat.