S

SEO audit là gì

Thông qua khâu kiểm tra thường xuyên, bạn sẽ nhận ra những lỗ hổng, từ đó khắc phục chúng để dự án có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Khi triển khai SEO cũng vậy, quá trình này gọi là SEO Audit.

Xem thêm: https://dichvuseotphcm.vn/seo-audit-la-gi/