subscription.md 2.66 KB
Newer Older
1
2
---
layout: moneropedia
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
3
entry: "Subskrypcja"
4
tags: ["kovri"]
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
5
6
terms: ["subskrypcja", "subskrypcji", "subskrypcją", "subskrypcję"]
summary: "Plik używany przez książkę adresową zawierający hosty I2P sparowane z węzłami docelowymi I2P."
7
8
---

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
9
### Podstawy
10

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
11
Subskrypcja jest plikiem, który zawiera listę hostów `.i2p` sparowanych z odpowiednimi @węzłami-docelowymi. Subskrypcje używane są przez @książki-adresowe.
12

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
13
### Szczegółowe informacje
14

15
Podobnie do tego, jak [plik hostów](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) łączy nazwę hostu internetowego z konkretnym adresem, subskrypcja przypisuje adres `.i2p` do @adresu-base64 poprzez użycie następującego formatu (bez spacji): `host=address`
16

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
17
Dokładniej, subskrypcja paruje @lokalnie-unikalny-host z @adresem-base64.
18

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
19
Przykład:
20
21
22
23
24

```
anonimal.i2p=AQZGLAMpI9Q0l0kmMj1vpJJYK3CjLp~fE3MfvE-e7KMKjI5cPOH6EN8m794uHJ6b09qM8mb9VEv1lVLEov~usVliTSXCSHuRBOCIwIOuDNU0AbVa4BpIx~2sU4TxKhoaA3zQ6VzINoduTdR2IJhPvI5xzezp7dR21CEQGGTbenDslXeQ4iLHFA2~bzp1f7etSl9T2W9RID-KH78sRQmzWnv7dbhNodMbpO6xsf1vENf6bMRzqD5vgHEHZu2aSoNuPyYxDU1eM6--61b2xp9mt1k3ud-5WvPVg89RaU9ugU5cxaHgR927lHMCAEU2Ax~zUb3DbrvgQBOTHnJEx2Fp7pOK~PnP6ylkYKQMfLROosLDXinxOoSKP0UYCh2WgIUPwE7WzJH3PiJVF0~WZ1dZ9mg00c~gzLgmkOxe1NpFRNg6XzoARivNVB5NuWqNxr5WKWMLBGQ9YHvHO1OHhUJTowb9X90BhtHnLK2AHwO6fV-iHWxRJyDabhSMj1kuYpVUBQAEAAcAAA==
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
25
26
27
1. `anonimal.i2p`jest @lokalnie-unikalnym-hostem
2. `=` jest separatorem
3. Wszystko pozostałe jest @adresem-base64
28

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
29
### Rodzaje subskrypcji
30

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
31
Istnieją dwa rodzaje plików subskrypcji w @Kovri: *publiczne* i *prywatne*.
32

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
33
34
35
36
Subskrypcja *publiczna*:
- jest używana podczas ładowania podstawowych usług, takich jak IRC, e-mail, Monero itd.
- jest statyczna i odświeżana co 12 godzin przez serwer @książki-adresowej Monero
- pozwala na bezpieczne dzielene się subskrypcją ze wszystkimi, ponieważ jest publicznie dostępna (każdy, kto posiada tę samą publiczną subskrypcję, będzie mógł również przypisać tę samą nazwę hosta do tego samego węzła docelowego, co ty).
37

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
38
39
40
Subskrypcja *prywatna*:
- jest używana wyłącznie przez ciebie i nie jest dzielona z innymi użytkownikami, chyba że wyraźnie zdecydujesz na jej upublicznienie
- plikiem domyślnym jest `private_hosts.txt` w twoim @katalogu-danych.
41

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
42
### Aktualizowanie prywatnej subskrypcji
43

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
44
Możesz skorzystać z @opcji-przeskakiwania, aby ręcznie zaktualizować swoją prywatną subskrypcję. Zaktualizowany plik zostanie następnie włączony do książki adresowej i gotowy do użycia.
45

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
46
47
48
### Adnotacje

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapisać się do wielu subskrypcji, przejdź do [przewodnika dla użytkowników](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).