pedersen-commitment.md 2.3 KB
Newer Older
1
---
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
2
entry: "Zobowiązanie Pedersena"
3
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments", "zobowiązanie", "zobowiązania", "zobowiązaniu", "zobowiązaniom", "zobowiązanie-pedersena", "zobowiązaniu-pedersena", "zobowiązaniem-pedersena"]
el00ruobuob's avatar
el00ruobuob committed
4
summary: "Algorytmy kryptograficzne pozwalające osobie udowadniającej na zobowiązanie się do pewnej wartości bez ujawniania jej ani nie będąc w stanie jej zmienić."
5 6
---

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
7
### Podstawy
8

el00ruobuob's avatar
el00ruobuob committed
9 10
Algorytmy kryptograficzne pozwalające osobie udowadniającej na zobowiązanie się do pewnej wartości bez ujawniania jej ani nie będąc w stanie jej zmienić.

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
11
Przy płatnościach Monero wartość wkładu, którą użytkownik wydaje, oraz wartość wyjściowa są zaszyfrowane i nieprzejrzyste dla wszystkich, z wyjątkiem odbiorcy każdego z wyjść. Zobowiązanie Pedersena pozwala na wysyłanie Monero bez ujawniania wartości transakcji. Umożliwia ono także weryfikację, czy transakcje w łańcuchu bloków są prawdziwe i nie tworzą monet z niczego.
12

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
13
### Co to oznacza
14

el00ruobuob's avatar
el00ruobuob committed
15
Dopóki zaszyfrowane wartości wyjściowe (w skład których wchodzi wyjście dla odbiorcy oraz @reszta zwracana nadawcy) razem z nieszyfrowanymi opłatami za transakcję są równe sumie wydanego wkładu, transakcja jest prawdziwa i może zostać potwierdzona, że nie wytworzyła Monero z niczego.
16

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
17
Zobowiązanie Pedersena oznacza, że sumy są potwierdzone jako równe, jednak wartość Monero każdej z sum oraz wkładu i wyjścia pozostają niemożliwe do określenia. Znaczy to także, że ukryty jest też stosunek jednego wkładu do drugiego lub jednego wyniku do drugiego.
18

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
19
Mimo że pozostaje niejasne, czy wkłady faktycznie zostały wydane (@podpis-pierścieniowy zapisuje zarówno prawdziwe wkłady, jak i te fałszywe, stąd właściwie nie wiadomo, które wartości zobowiązanie Pedersena sumuje), nie jest to problemem, ponieważ podpisy pierścieniowe @poufnych-transakcji-pierścieniowych muszą udowodnić jedynie to, czy suma wyjść jednej kombinacji jest równa sumie wkładów w tej samej kombinacji. Z matematycznego punktu widzenia jest to niemożliwe do sfałszowania.
20

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
21
### Szczegółowe informacje
22

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
23
Przeczytaj więcej w dokumencie Shena Noethera z Laboratorium Badawczego Monero na temat [Poufnych Transakcji Pierścieniowych](https://eprint.iacr.org/2015/1098.pdf).