subscription.md 2.67 KB
Newer Older
1
---
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
2
entry: "Subskrypcja"
3
tags: ["kovri"]
el00ruobuob's avatar
el00ruobuob committed
4
terms: ["Subscription", "subskrypcja", "subskrypcji", "subskrypcją", "subskrypcję", "subsckrypcji"]
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
5
summary: "Plik używany przez książkę adresową zawierający hosty I2P sparowane z węzłami docelowymi I2P."
6
7
---

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
8
### Podstawy
9

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
10
Subskrypcja jest plikiem, który zawiera listę hostów `.i2p` sparowanych z odpowiednimi @węzłami-docelowymi. Subskrypcje używane są przez @książki-adresowe.
11

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
12
### Szczegółowe informacje
13

14
Podobnie do tego, jak [plik hostów](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) łączy nazwę hostu internetowego z konkretnym adresem, subskrypcja przypisuje adres `.i2p` do @adresu-base64 poprzez użycie następującego formatu (bez spacji): `host=address`
15

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
16
Dokładniej, subskrypcja paruje @lokalnie-unikalny-host z @adresem-base64.
17

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
18
Przykład:
19
20
21
22
23

```
anonimal.i2p=AQZGLAMpI9Q0l0kmMj1vpJJYK3CjLp~fE3MfvE-e7KMKjI5cPOH6EN8m794uHJ6b09qM8mb9VEv1lVLEov~usVliTSXCSHuRBOCIwIOuDNU0AbVa4BpIx~2sU4TxKhoaA3zQ6VzINoduTdR2IJhPvI5xzezp7dR21CEQGGTbenDslXeQ4iLHFA2~bzp1f7etSl9T2W9RID-KH78sRQmzWnv7dbhNodMbpO6xsf1vENf6bMRzqD5vgHEHZu2aSoNuPyYxDU1eM6--61b2xp9mt1k3ud-5WvPVg89RaU9ugU5cxaHgR927lHMCAEU2Ax~zUb3DbrvgQBOTHnJEx2Fp7pOK~PnP6ylkYKQMfLROosLDXinxOoSKP0UYCh2WgIUPwE7WzJH3PiJVF0~WZ1dZ9mg00c~gzLgmkOxe1NpFRNg6XzoARivNVB5NuWqNxr5WKWMLBGQ9YHvHO1OHhUJTowb9X90BhtHnLK2AHwO6fV-iHWxRJyDabhSMj1kuYpVUBQAEAAcAAA==
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
24
25
26
1. `anonimal.i2p`jest @lokalnie-unikalnym-hostem
2. `=` jest separatorem
3. Wszystko pozostałe jest @adresem-base64
27

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
28
### Rodzaje subskrypcji
29

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
30
Istnieją dwa rodzaje plików subskrypcji w @Kovri: *publiczne* i *prywatne*.
31

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
32
33
34
35
Subskrypcja *publiczna*:
- jest używana podczas ładowania podstawowych usług, takich jak IRC, e-mail, Monero itd.
- jest statyczna i odświeżana co 12 godzin przez serwer @książki-adresowej Monero
- pozwala na bezpieczne dzielene się subskrypcją ze wszystkimi, ponieważ jest publicznie dostępna (każdy, kto posiada tę samą publiczną subskrypcję, będzie mógł również przypisać tę samą nazwę hosta do tego samego węzła docelowego, co ty).
36

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
37
38
39
Subskrypcja *prywatna*:
- jest używana wyłącznie przez ciebie i nie jest dzielona z innymi użytkownikami, chyba że wyraźnie zdecydujesz na jej upublicznienie
- plikiem domyślnym jest `private_hosts.txt` w twoim @katalogu-danych.
40

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
41
### Aktualizowanie prywatnej subskrypcji
42

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
43
Możesz skorzystać z @opcji-przeskakiwania, aby ręcznie zaktualizować swoją prywatną subskrypcję. Zaktualizowany plik zostanie następnie włączony do książki adresowej i gotowy do użycia.
44

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
45
46
47
### Adnotacje

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapisać się do wielu subskrypcji, przejdź do [przewodnika dla użytkowników](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).