Unverified Commit 2ca25348 authored by zofiazinha's avatar zofiazinha Committed by erciccione
Browse files

Update _config.yml and add .yml files

parent ba4e56ed
......@@ -24,7 +24,7 @@ gems:
- jekyll-multiple-languages-plugin
# jekyll-multiple-languages-plugin settings:
languages: ["en", "es", "it"]
languages: ["en", "es", "it", "pl"]
exclude_from_localizations: ["img", "css", "fonts", "media", "404", "feed.xml", "404", "meta", "forum-funding-system", "_posts", "legal"]
......
- title: Materiały
subfolderitems:
- name: O Monero
url: resources/about/
- name: Moneropedia
url: resources/moneropedia/
- name: Przewodniki dla deweloperów
url: resources/developer-guides/
- name: Przewodniki dla użytkowników
url: resources/user-guides/
- name: Kanał RSS
url: https://getmonero.org/feed.xml
- title: Kanały IRC
subfolderitems:
- name: monero
url: irc://chat.freenode.net/#monero
- name: monero-dev
url: irc://chat.freenode.net/#monero-dev
- name: monero-markets
url: irc://chat.freenode.net/#monero-markets
- name: monero-pools
url: irc://chat.freenode.net/#monero-pools
- name: monero-community
url: irc://chat.freenode.net/#monero-community
- name: monero-translations
url: irc://chat.freenode.net/#monero-translations
- name: monero-hardware
url: irc://chat.freenode.net/#monero-hardware
- title: Społeczność
subfolderitems:
- name: Reddit
url: https://reddit.com/r/monero
- name: Stack Exchange
url: https://monero.stackexchange.com/
- name: BitcoinTalk Thread
url: https://bitcointalk.org/index.php?topic=583449.0
- name: Mattermost Chat
url: https://mattermost.getmonero.org/
- name: Telegram Chat
url: https://telegram.me/bitmonero
- title: Projekt Monero
subfolderitems:
- name: Open Alias
url: https://openalias.org/
- name: Kovri
url: https://getkovri.org/
- name: Laboratorium Badawcze Monero
url: resources/research-lab/
- name: Monero Press Kit
url: press-kit
- name: Informacje prawne
url: legal
- name: Kod źródłowy
url: https://github.com/monero-project
- name: Właściwości techniczne
url: technical-specs/
- title: Wprowadzenie
subfolderitems:
- page: Czym jest Monero?
url: get-started/what-is-monero
- page: Używanie
url: get-started/using
- page: Akceptowanie
url: get-started/accepting
- page: Współpraca
url: get-started/contributing
- page: Wydobywanie
url: get-started/mining
- page: FAQ
url: get-started/faq
- title: Downloads
url: downloads/
- title: Najnowsze
subfolderitems:
- page: Wszystkie wpisy
url: blog
- page: Postulaty
url: blog/tags/monero%20missives.html
- page: Zapisy z czatów
url: blog/tags/dev%20diaries.html
- page: Aktualizacje
url: blog/tags/releases.html
- title: Społeczność
subfolderitems:
- page: Zespół
url: community/team
- page: Miejsca spotkań
url: community/hangouts
- page: Wydarzenia
url: community/events
- page: Sponsoring
url: community/sponsorships
- page: Handel
url: community/merchants
- title: Materiały
subfolderitems:
- page: O Monero
url: resources/about
- page: Oś czasu
url: resources/roadmap
- page: Laboratorium badawcze
url: resources/research-lab
- page: Moneropedia
url: resources/moneropedia
- page: Przewodniki dla użytkowników
url: resources/user-guides
- page: Przewodniki dla deweloperów
url: resources/developer-guides
- page: Właściwości techniczne
url: technical-specs
- year: 2014
accomplishments:
- name: Pojawienie się na Bitcointalk
date: 2014-04-18
status: completed
- name: Zmiana nazwy z Bitmonero na Monero
date: 2014-04-23
status: completed
- name: Odzyskanie po ataku spamu
date: 2014-09-04
status: completed
- name: Publikacja pierwszej i drugiej dokumentacji Laboratorium Badawczego Monero
date: 2014-09-12
status: completed
- name: Publikacja trzeciej dokumentacji Laboratorium Badawczego Monero
date: 2014-09-25
status: completed
- name: Wypuszczenie wersji 0.8.8.6
date: 2014-12-08
status: completed
- year: 2015
accomplishments:
- name: Publikacja czwartej dokumentacji Laboratorium Badawczego Monero
date: 2015-01-26
status: completed
- year: 2016
accomplishments:
- name: Wypuszczenie wersji 0.9.0 Hydrogen Helix
date: 2016-01-01
status: completed
- name: Publikacja piątej dokumentacji Laboratorium Badawczego Monero
date: 2016-02-10
status: completed
- name: Hardfork do wymagania co najmniej 3 stron we wszystkich transakcjach
date: 2016-03-22
status: completed
- name: Wypuszczenie wersji 0.10.0 Wolfram Warptangent
date: 2016-09-18
status: completed
- name: Hardfork do rozdzielenia bazy monetarnej na jednostki
date: 2016-09-21
status: completed
- name: Wypuszczenie wersji 0.10.1 Wolfram Warptangent
date: 2016-12-14
status: completed
- name: Wypuszczenie oficjalnej wersji Beta 1 Graficznego Interfejsu Użytkownika
date: 2016-12-22
status: completed
- year: 2017
accomplishments:
- name: Hardfork do umożliwienia transakcji RingCT
date: 2017-01-05
status: completed
- name: Wypuszczenie wersji 0.10.2; łatka krytycznej luki
date: 2017-02-22
status: completed
- name: Wypuszczenie wersji 0.10.3.1 Wolfram Warptangent
date: 2017-03-27
status: completed
- name: Hardfork do regulacji minimalnego rozmiaru bloku i algorytmu dynamicznej opłaty
date: 2017-04-15
status: completed
- name: Zmiana wyglądu strony internetowej
date: 2017-07-04
status: completed
- name: Wypuszczenie wersji 0.11.0.0 Helium Hydra
date: 2017-09-07
status: completed
- name: Puchowe bloki
date: 2017-09-07
status: completed
- name: Graficzny Interfejs Użytkownika poza wersją beta
date: 2017-09-10
status: completed
- name: Hardfork do zwiększenia minimalnej liczby stron transakcji do 5 i do wymagania transakcji RingCT
date: 2017-09-15
status: completed
- name: 0MQ/ZeroMQ
date: September, 2017
status: completed
- name: Puchowe bloki
date:
status: ongoing
- name: Graficzny Interfejs Użytkownika dla Androida
date:
status: ongoing
- name: Zmiana wyglądu Forumowego Systemu Finansowania
date:
status: ongoing
- name: Podadresy
date:
status: ongoing
- name: Multi-podpisy (multisig)
date:
status: ongoing
- name: Wypuszczenie systemu Kovri Alpha
date:
status: upcoming
- year: 2018
accomplishments:
- name: Publikacja dodatkowej dokumentacji Laboratorium Badawczego Monero
date:
status: upcoming
- name: Rozwiązania drugowarstwowe dla szybkości i skalowalności
date:
status: upcoming
- name: Efektywniejsze dowody zasięgu dla RingCT w celu zmniejszenia rozmiarów transakcji
date:
status: upcoming
......@@ -47,4 +47,4 @@
- name: Monero Research Lab
url: resources/research-lab/
- name: Monero Press Kit
url: press-kit
\ No newline at end of file
url: press-kit
langs:
en: English
es: Español
pl: Polski
global:
date: '%Y/%m/%d'
monero: Monero
getting_started: Wprowadzenie
copyright: Prawa autorskie
monero_project: Projekt Monero
sitename: getmonero.org, Projekt Monero
wiki: Moneropedia
tags: Artykuły po tagu
wikimeta: w Moneropedii, otwartej encyklopedii wiedzy o Monero
tagsmeta: Wszystkie otagowane artykuły o Monero na blogu
titlemeta: w domu Monero, cyfrowej waluty, która jest bezpieczna, prywatna i niewykrywalna
terms: Warunki
privacy: Prywatność
copyright: Prawa autorskie
edit: Edytuj tę stronę
untranslated: Ta strona jeszcze nie została przetłumaczona. Jeśli chcesz pomóc w jej tłumaczeniu, przejdź do
titles:
index: Start
whatismonero: Czym jest Monero (XMR)?
using: Używanie Monero
accepting: Akceptowanie Monero
contributing: Ulepszanie Monero
mining: Wydobywanie Monero
faq: FAQ
downloads: Do ściągnięcia
allposts: Wszystkie wpisy na blogu
team: Zespół Monero
hangouts: Hangouty
events: Wydarzenia
sponsorships: Sponsoring
merchants: Handlowcy i serwisy
about: O Monero
roadmap: Oś czasu
researchlab: Laboratorium Badawcze Monero
moneropedia: Moneropedia
userguides: Przewodniki dla użytkowników
developerguides: Przewodniki dla deweloperów
technicalspecs: Właściwości techniczne
themoneroproject: Projekt Monero
presskit: Materiały prasowe Monero
legal: Informacje prawne
ffs: Forumowy System Finansowania
ffs-cp: Ukończone propozycje
ffs-fr: Wymagane środki
ffs-ideas: Pomysły
ffs-ot: Zadania otwarte
ffs-wip: Prace w toku
blogbytag: Blog po tagu
index:
page_title: "Monero - bezpieczne, prywatne, niewykrywalne"
what_is_1: Czym jest
what_is_2: " ?"
what_is_orange_block: "Monero jest bezpieczną, prywatną i niewykrywalną walutą otwartego źródła, która jest wolnodostępna dla wszystkich."
what_is_text_block_1: "Z Monero sam jesteś swoim bankiem i masz pełną kontrolę nad swoimi funduszami. Z Monero twoje konta i transakcje całkowicie prywatne."
what_is_text_block_2: "Chcesz się dowiedzieć więcej? Poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych charakterystyk Monero. Jeśli chcesz wypróbować Monero,"
what_is_text_block_3: "Wprowadzenie"
what_is_text_block_4: "ta strona będzie doskonałym punktem startowym."
news: Wiadomości
the_latest: Najnowsze
private: Prywatność
secure: Bezpieczeństwo
untraceable: Niewykrywalność
private_text: "Monero ukrywa kwoty oraz dane nadawcy i odbiorcy wszystkich transakcji. Oznacza to, że nikt poza tobą nie będzie wiedział, ile pieniędzy przesyłasz, a to zapewnia odgórną prywatność twoich zakupów i innych transferów."
untraceable_text: "Dzięki użyciu podpisów pierścieniowych, Monero pozwala na prywatne wysyłanie i otrzymywanie pieniędzy. Nawet jeśli twoje transakcje możliwe do publicznego zweryfikowania w łańcuchu bloków, posiadają one cyfrowy podpis, który uściśla pewną grupę, ale uniemożliwia odkrycie, kto dokładnie dokonał podpisu. Określenie tego, które fundusze zostały przesłane, pozostaje niejasne i dlatego twoje transakcje prywatne i nie mogą zostać przypisane do ciebie."
secure_text: "Monero korzysta z rozproszonej sieci umownej peer-to-peer i wszystkie transakcje kryptograficznie podpisane. Twoje pieniądze bezpiecznie przechowywane w łańcuchach bloków i mogą zostać przywrócone w każdej chwili, za pomocą klucza pamięciowego składającego się z 25 słów na każdym komputerze z oprogramowaniem Monero. Pliki portfela zaszyfrowane na dysku i zablokowane hasłem, dzięki czemu bezużyteczne, jeśli skradzione."
how_do_i_1: "Jak mogę"
how_do_i_2: " ?"
get_started: zacząć
get_started_1: "Najszybszą metodą, aby zacząć używać Monero, jest za pomocą menedżera konta, takiego jak "
mymonero: "MyMonero"
get_started_2: "."
get_started_3: "Jeśli byś chciał uruchomić swój własny [pełny węzeł Monero](/getting-started/running), ściągnij klienta i kickstarter łańcucha bloków (aby przyspieszyć działanie lokalnego klienta), wchodząc w link do ściągnięcia po prawej stronie."
where_can_i: Gdzie mogę
download_1: ściągnąć
download_2: " ?"
different_os: "Posiadasz inny system operacyjny?"
all_downloads: Zobacz wszystkie dokumenty dostępne do ściągnięcia
c_download: Ściągnij
monero_for: Monero dla
latest_blockchain: Ostatni łańcuch bloków
blog:
title_1: Wszystkie wpisy
title_2: Blog
title_3: Posty
tagged: Otagowane
author: Opublikowane przez
date: Opublikowane o
forum: Kliknij, aby dołączyć się do dyskusji na forum Monero
tags:
all: Artykuły po tagu
notags: Nie ma wpisów z tym tagiem.
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
Monero people are always down to get together and have a good time. Check below to see Monero-related events happening in your area.
</div>
{% for toplevel in site.data.events %}
<div class="events">
<div class="container full col-xs-12">
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<h2>{{toplevel.event}}</h2>
<h3>Where</h3>
<p>{{toplevel.where}}</p>
<h3>When</h3>
<p>{{toplevel.when}}</p>
<h3>Description</h3>
<p>{{toplevel.description}}</p>
<h3>Link</h3>
<a>{{toplevel.link}}</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
{%endfor%}
\ No newline at end of file
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
The Monero community is diverse and varied. We come from all over, but we definitely have some places we like to hang out together. You'll find most of them below. Join us!
</div>
<div class="hangouts">
<section class="container">
<ul class="row center-xs">
<li>
<a href="https://twitter.com/monerocurrency" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><div class="social-icon twitter"></div></a>
</li>
<li>
<a href="https://reddit.com/r/monero" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><div class="social-icon reddit"></div></a>
</li>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/monerocurrency/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><div class="social-icon facebook"></div></a>
</li>
<li>
<a href="https://github.com/monero-project" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><div class="social-icon github"></div></a>
</li>
</ul>
</section>
<section class="container">
<div class="row">
<!-- left two-thirds block-->
<div class="left two-thirds col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Workgroup Resources</h2>
</div>
</div>
<div class="row center-xs">
<p>In an effort to support organic workgroups, Monero has several resources that the community can use to meet and plan projects. Mattermost even has relays into the most popular Monero-related IRC channels.</p>
</div>
<div class="row relays around-xs">
<div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4">
<p><a href="https://monero.slack.com/" class="btn-link btn-fixed">Slack</a></p>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4">
<p><a href="https://mattermost.getmonero.org/" class="btn-link btn-fixed">Mattermost</a></p>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4">
<p><a href="https://taiga.getmonero.org/" class="btn-link btn-fixed">Taiga</a></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>IRC Channels</h2>
</div>
</div>
<div class="row start-xs">
<p>The Monero community utilizes a lot of IRC channels that each serve different purposes. Some to work, and some just to hang out. You'll find the more popular ones below.</p>
</div>
<div class="row irc">
{% for channel in site.data.irc %}
<div class="col-md-4 col-xs-12">
<a href="irc://chat.freenode.net/#{{ channel.channel }}">#{{ channel.channel }}</a>
<p>{{ channel.description }}</p>
</div>
{% endfor %}
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- end left two-thirds block-->
<!-- right one-third block-->
<div class="right one-third col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col"><h2>Stack Exchange</h2></div>
</div>
<div class="row start-xs">
<p>The Monero Stack Exchange is a quick and easy way to ask questions and get answers. Below you'll find some high quality question/answer pairs to some frequently asked questions.</p>
</div>
<div class="row start-xs sequestions">
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4277/why-does-monero-have-higher-transaction-fees-than-bitcoin">Why does monero have higher transaction fees than bitcoin?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4335/what-does-moneros-scaling-roadmap-look-like">What does Monero's scaling roadmap look like?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4302/what-cryptography-primitives-concepts-other-than-the-basic-ones-does-monero-us">What cryptography primitives/concepts, other than the basic ones, does Monero use?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4242/how-to-extract-data-from-local-blockchain">How to extract data from local blockchain?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4302/what-cryptography-primitives-concepts-other-than-the-basic-ones-does-monero-us">Hiding TCP traffic for Monero miners?</a>
</div>
<div class="row center-xs">
<p><a href="https://monero.stackexchange.com" class="btn-link btn-auto">Visit Stack Exchange</a></p>
</div>
</div>
</div>
<!-- end right one-third block-->
</div>
</section>
</div>
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
Merchants of all kinds have come to value the financial privacy that Monero brings. Below is a list of the merchants that we know of that currently accept Monero for their goods and services. If a company no longer accepts Monero or you would like your business to be listed, please [open a GitHub issue and let us know](https://github.com/monero-project/monero-site/issues).
</div>
<div class="merchants">
{% for toplevel in site.data.merchants %}
<div class="container full" id="{{toplevel.id}}">
<div class="info-block">
<h2>{{toplevel.category}}</h2>
<div class="row">
{% assign sortedMerchants = toplevel.merchants | sort: 'name' %}
{% for merchants in sortedMerchants %}
<div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
<a href="{{merchants.url}}">{{merchants.name}}</a>
</div>
{% endfor %}
</div>
</div>
</div>
{%endfor%}
</div>
<div markdown="1" class="text-center container description">
*Please note: these links are being provided as a convenience and for informational purposes only; they do not constitute an endorsement by the Monero community of any products, services or opinions of the corporations or organizations or individuals listed. The Monero community bears no responsibility for the accuracy, legality, or content of these external sites. Contact the external site for answers to questions regarding its content. As always, caveat emptor ("buyer beware"); you are responsible for doing your own research. Always use judgement when making online purchases.*
</div>
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
The following businesses have supported the Monero Project in its goal to bring financial privacy to the world. We couldn't be more grateful for their contributions. If you would like to sponsor the Monero Project and be listed on this page, please send an email to [email protected]
</div>
<div>
<section class="container sponsors">
<div class="row">
<div class="left one-third no-pad-sm col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>My Monero</h2>
<a href="https://mymonero.com/#/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img src="/img/mymonero.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="center one-third no-pad-sm col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Araxis</h2>
<a href="https://www.araxis.com/"><img src="/img/araxis.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="right one-third no-pad-sm col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Dome9 Security</h2>
<a href="https://dome9.com/"><img src="/img/dome9.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="left one-third no-pad-sm col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Kitware</h2>
<a href="https://www.kitware.com/"><img src="/img/kitware.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="center one-third no-pad-sm col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Fork Networking</h2>
<a href="https://www.forked.net"><img src="/img/forked_logo.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="right one-third no-pad-sm col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>JetBrains</h2>
<a href="http://www.jetbrains.com/"><img src="/img/jetbrains.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="left half no-pad-sm col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Navicat</h2>
<a href="https://www.navicat.com"><img src="/img/navicat.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="right half no-pad-sm col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Symas</h2>
<a href="https://symas.com/"><img src="/img/symas.png"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
\ No newline at end of file
{% include untranslated.html %}
<div class="team">
<section class="container">
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="tabPanel-widget">
<label for="tab-1" tabindex="0"></label>
<input id="tab-1" type="radio" name="tabs" aria-hidden="true" checked>
<h2>Core</h2>
<div class="tabPanel-content">
<div class="row">
{% for toplevel in site.data.team %}
{% if toplevel.area == "Core" %}
{% for member in toplevel.member %}