D

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG ĐÀ NẴNG

Có thể rút tiền từ thẻ được 100% hạn mức tiền trong thẻ. • Không bị tính lãi khi rút tiền thẻ tín dụng trong 45 hoặc 55 ngày. • Phí rút tiền thấp hơn hẳn khi bạn rút tiền tại cây ATM hoặc ngân hàng. • Thời gian rút tiền linh động.