Verified Commit 22a0d3be authored by erciccione's avatar erciccione
Browse files

fix encoding and formatting issues in 'nl' localization

- changed format of roadmap.yml back to UTF-8
- fixed various formatting issues in nl.yml and added missing keys
- change encoding of all user guides (nl) to UTF-8
parent 34f22596
......@@ -48,4 +48,4 @@ sitemap:
- "/ietemplates/poll4.xml"
- "/ietemplates/poll5.xml"
- "/feed.xml"
- "/404/index.md"
\ No newline at end of file
- "/404/index.md"
......@@ -43,7 +43,7 @@
- name: Versie 0.10.1 Wolfram Warptangent
date: 2016-12-14
status: completed
- name: Officile GUI bta 1
- name: Officiële GUI bèta 1
date: 2016-12-22
status: completed
- year: 2017
......@@ -69,7 +69,7 @@
- name: Fluffy blocks
date: 2017-09-07
status: completed
- name: GUI niet meer bta
- name: GUI niet meer bèta
date: 2017-09-10
status: completed
- name: Netwerkupgrade voor minimale ringgrootte van 5 en verplichte RingCT-transacties
......@@ -89,7 +89,7 @@
- name: Nieuw proof-of-workalgoritme CryptoNoteV7
date: 2018-04-06
status: completed
- name: Netwerkupgrade: minimale ringgrootte verhogen naar 7, multisig integreren, subadressen, PoW-algoritme wijzigen
- name: "Netwerkupgrade: minimale ringgrootte verhogen naar 7, multisig integreren, subadressen, PoW-algoritme wijzigen"
date: 2018-04-06
status: completed
- name: Getmonero.org vertaald in het Frans en Pools
......
langs:
langs:
en: English
es: Español
it: Italiano
......@@ -175,6 +175,7 @@ downloads:
note2: en die vormt de officiële lijst, waarbij je de ondertekening controleert op basis van de toepasselijke GPG-sleutel in de broncode (in /utils/gpg_keys).
currentversion: Huidige versie
sourcecode: Broncode
mirror: Mirror
blockchain1: Als je de blockchain liever niet vanaf het begin synchroniseert maar een bootstrap-bestand wil downloaden, kun je
blockchain2: via deze link de meest recente bootstrap vinden.
blockchain3: Maar het is meestal veel sneller om vanaf het begin te synchroniseren, en dit kost ook veel minder RAM (het importeren vreet werkgeheugen).
......@@ -197,7 +198,7 @@ monero-project:
press-kit:
translated: "yes"
intro1: Hieronder vind je het symbool en logo van Monero. Je kunt de gewenste grootte kiezen of het .ai-bestand downloaden om het logo zelf te bewerken.
intro2: Let op: de opties met een witte achtergrond hebben ALLEEN een witte achtergrond onder het Monero-symbool, niet als achtergrond voor de hele afbeelding.
intro2: "Let op: de opties met een witte achtergrond hebben ALLEEN een witte achtergrond onder het Monero-symbool, niet als achtergrond voor de hele afbeelding."
intro3: Tenslotte kun je alles op deze pagina in een zip downloaden door
intro4: hier te klikken.
noback: Geen achtergrond
......@@ -264,7 +265,7 @@ contributing:
ffs: Bekijk het Forum Funding System
ffs_para1: Monero gebruikt een
ffs_para2: forum funding system
waarbij projecten worden voorgesteld en door de community gefinancierd. De financiering wordt in bewaring gehouden en uitgekeerd aan de ontwikkelaars nadat ze een mijlpaal hebben bereikt. Iedereen kan een nieuw voorstel doen of projecten financieren.
ffs_para3: waarbij projecten worden voorgesteld en door de community gefinancierd. De financiering wordt in bewaring gehouden en uitgekeerd aan de ontwikkelaars nadat ze een mijlpaal hebben bereikt. Iedereen kan een nieuw voorstel doen of projecten financieren.
donate: Doneren
donate_para1: Het ontwikkelen van Monero wordt ondersteund door giften en
donate_para2: sponsoring.
......@@ -327,12 +328,12 @@ mining:
benchmarking_para1: Kijk hier
benchmarking_para2: voor een lijst met videokaarten/CPU's en de bijbehorende hashrate.
software: Miningsoftware
software_para: Let op: bij sommige miningprogramma's krijgen de ontwikkelaars een vergoeding.
software_para: "Let op: bij sommige miningprogramma's krijgen de ontwikkelaars een vergoeding."
using:
translated: "yes"
intro: Betalen met Monero kan heel makkelijk zijn. Deze pagina helpt je daarbij.
learn: 1. Leren
learn: "1. Leren"
learn_para1: Monero is een veilige, vertrouwelijke en niet volgbare cryptovaluta. De ontwikkelaars en de community staan voor het handhaven van deze waarden. Je kunt meer leren door de pagina
learn_para2: Wat is Monero?
learn_para3: te lezen. De
......@@ -354,9 +355,9 @@ using:
acquire: 4. Monero kopen
acquire_para1: Monero kun je kopen bij een
acquire_para2: exchange
acquire_para3: met euro's, dollars of andere cryptovaluta. Een andere manier om aan Monero te komen is door te
acquire_para3: "met euro's, dollars of andere cryptovaluta. Een andere manier om aan Monero te komen is door te"
acquire_para4: minen
- het uitvoeren van uitvoerige berekeningen waardoor transacties onveranderlijk worden vastgelegd op de blockchain.
acquire_para5: het uitvoeren van uitvoerige berekeningen waardoor transacties onveranderlijk worden vastgelegd op de blockchain.
send-receive: 5. Monero verzenden en ontvangen
send-receive_para1: Hoe je Monero verzendt en ontvangt lees je in de
send-receive_para2: handleiding.
......@@ -383,7 +384,7 @@ what-is-monero:
grassroots_para4: Het Monero Research Lab, het Core Development Team en de andere ontwikkelaars verleggen steeds de grenzen van wat mogelijk is met privacy en beveiliging van cryptovaluta.
grassroots_para5: Monero is geen bedrijf. Het wordt ontwikkeld door experts in cryptografie en gedistribueerde systemen van over de hele wereld, die zonder vergoeding werken of worden gefinancierd door giften van de community. Hierdoor kan Monero niet worden verboden door een bepaald land of beperkt in een bepaald rechtsgebied.
electronic: Monero is elektronisch geld voor wereldwijde snelle, goedkope betalingen.
electronic_para1: Er zijn geen 'valutadagen' en er is geen risico van frauduleuze terugboekingen. Er zijn geen kapitaalrestricties mogelijk: maatregelen die het gebruik van traditionele valuta's beperken, soms in extreme mate, in landen met een instabiele economie.
electronic_para1: "Er zijn geen 'valutadagen' en er is geen risico van frauduleuze terugboekingen. Er zijn geen kapitaalrestricties mogelijk: maatregelen die het gebruik van traditionele valuta's beperken, soms in extreme mate, in landen met een instabiele economie."
videos: Video's over Monero (Engels)
about:
......@@ -437,6 +438,7 @@ user-guides:
restore-from-keys: Portemonnee herstellen met sleutels
nicehash: Monero (XMR) minen zonder miningapparatuur
ledger-wallet-cli: Een Monero-portemonnee op een Ledger maken met de opdrachtregel (monero-wallet-cli)
multisig-messaging-system: Multisig transactions with MMS and CLI wallet
roadmap:
translated: "yes"
......@@ -460,9 +462,9 @@ research-lab:
mrl3: Monero is Not That Mysterious
mrl3_abstract: Er is onlangs her en der op het internet angst gezaaid over de CryptoNote-broncode en het CryptoNote-protocol, op grond van het feit dat het ingewikkelder is dan bijvoorbeeld Bitcoin. Met deze notitie is wil ik enkele misverstanden ophelderen en hopelijk iets van het mysterie rond de ring-handtekeningen van Monero wegnemen. Om te beginnen vergelijk ik de wiskunde in de ring-handtekeningen van CryptoNote (zoals beschreven in [CN]) met de wiskunde in [FS] waarop CryptoNote is gebaseerd. Vervolgens vergelijk ik de wiskunde van de ring-handtekening met wat werkelijk in de CryptoNote-broncode staat.
mrl4: Improving Obfuscation in the CryptoNote Protocol
mrl4_abstract: We beschrijven verschillende aanvallen met blockchain-analyse waarmee de onvolgbaarheid van het protocol CryptoNote 2.0 zou kunnen worden aangetast. We analyseren mogelijke oplossingen, bespreken de voor- en nadelen van deze oplossingen en we raden verbeteringen van het Monero-protocol aan waarmee deze cryptovaluta op de lange termijn hopelijk beter bestand zal zijn tegen blockchain-analyse. Onze aanbevolen verbeteringen van Monero zijn onder meer: een minimale mixin van n = 2 externe outputs per ring-handtekening op protocolniveau voor het hele netwerk, een verhoging van deze waarde tot n = 4 op protocolniveau na twee jaar, en voorlopig een standaardwaarde van n = 4 op het niveau van de portemonnee. We raden ook aan om Monero-uitvoer te verzenden in de vorm van een torrent. Verder bespreken we een niet-uniforme, leeftijdsafhankelijke methode om mixins te selecteren, waarmee de andere vormen van blockchain-analyse die hier zijn vermeld, kunnen worden vermeden, maar om verschillende redenen doen we geen formele aanbevelingen over het implementeren hiervan. De consequenties van deze verbeteringen worden ook uitgelegd. Dit onderzoeksbulletin is niet onderworpen aan peer review en geeft alleen de resultaten van intern onderzoek weer.
mrl4_abstract: "We beschrijven verschillende aanvallen met blockchain-analyse waarmee de onvolgbaarheid van het protocol CryptoNote 2.0 zou kunnen worden aangetast. We analyseren mogelijke oplossingen, bespreken de voor- en nadelen van deze oplossingen en we raden verbeteringen van het Monero-protocol aan waarmee deze cryptovaluta op de lange termijn hopelijk beter bestand zal zijn tegen blockchain-analyse. Onze aanbevolen verbeteringen van Monero zijn onder meer: een minimale mixin van n = 2 externe outputs per ring-handtekening op protocolniveau voor het hele netwerk, een verhoging van deze waarde tot n = 4 op protocolniveau na twee jaar, en voorlopig een standaardwaarde van n = 4 op het niveau van de portemonnee. We raden ook aan om Monero-uitvoer te verzenden in de vorm van een torrent. Verder bespreken we een niet-uniforme, leeftijdsafhankelijke methode om mixins te selecteren, waarmee de andere vormen van blockchain-analyse die hier zijn vermeld, kunnen worden vermeden, maar om verschillende redenen doen we geen formele aanbevelingen over het implementeren hiervan. De consequenties van deze verbeteringen worden ook uitgelegd. Dit onderzoeksbulletin is niet onderworpen aan peer review en geeft alleen de resultaten van intern onderzoek weer."
mrl5: Ring Signature Confidential Transactions
mrl5_abstract: In dit artikel wordt een methode geïntroduceerd voor het verbergen van transactiebedragen in de sterk gedecentraliseerde anonieme cryptovaluta Monero. Net als Bitcoin is Monero een cryptovaluta die wordt verspreid via een proces van *mining* voor *proof of work*. Het oorspronkelijke Monero-protocol was gebaseerd op CryptoNote, waarin ring-handtekeningen en eenmalige sleutels worden gebruikt om de herkomst en bestemming van transacties te verbergen. Onlangs heeft Bitcoin Core-ontwikkelaar Gregory Maxwell een methode besproken en geïmplementeerd om het bedrag van een transactie te verbergen met een *commitment scheme* (verbintenis). In dit artikel wordt een nieuw type ring-handtekening beschreven: een *Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group*. Hiermee kunnen bedragen, afzenders en ontvangers worden verborgen met redelijke efficiëntie, terwijl de hoeveelheid gegenereerde coins kan worden gecontroleerd zonder dat je iemand hoeft te vertrouwen. Er worden een aantal uitbreidingen van het protocol voorgesteld, namelijk *Aggregate Schnorr Range Proofs* en *Ring Multisignature*. De auteur wil hierbij aantekenen dat vroege schetsen van dit artikel zijn gepubliceerd binnen de Monero-community en op het IRC-kanaal bitcoin-research. Hashes op de blockchain van schetsen zijn beschikbaar in [14], waaruit blijkt dat dit werk is begonnen in de zomer van 2015 en voltooid in het begin van oktober 2015. Er is ook een e-print beschikbaar op http://eprint.iacr.org/2015/1098.
mrl5_abstract: "In dit artikel wordt een methode geïntroduceerd voor het verbergen van transactiebedragen in de sterk gedecentraliseerde anonieme cryptovaluta Monero. Net als Bitcoin is Monero een cryptovaluta die wordt verspreid via een proces van *mining* voor *proof of work*. Het oorspronkelijke Monero-protocol was gebaseerd op CryptoNote, waarin ring-handtekeningen en eenmalige sleutels worden gebruikt om de herkomst en bestemming van transacties te verbergen. Onlangs heeft Bitcoin Core-ontwikkelaar Gregory Maxwell een methode besproken en geïmplementeerd om het bedrag van een transactie te verbergen met een *commitment scheme* (verbintenis). In dit artikel wordt een nieuw type ring-handtekening beschreven: een *Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group*. Hiermee kunnen bedragen, afzenders en ontvangers worden verborgen met redelijke efficiëntie, terwijl de hoeveelheid gegenereerde coins kan worden gecontroleerd zonder dat je iemand hoeft te vertrouwen. Er worden een aantal uitbreidingen van het protocol voorgesteld, namelijk *Aggregate Schnorr Range Proofs* en *Ring Multisignature*. De auteur wil hierbij aantekenen dat vroege schetsen van dit artikel zijn gepubliceerd binnen de Monero-community en op het IRC-kanaal bitcoin-research. Hashes op de blockchain van schetsen zijn beschikbaar in [14], waaruit blijkt dat dit werk is begonnen in de zomer van 2015 en voltooid in het begin van oktober 2015. Er is ook een e-print beschikbaar op http://eprint.iacr.org/2015/1098."
mrl6: An Efficient Implementation of Monero Subadresses
mrl6_abstract: Gebruikers van de cryptovaluta Monero die adressen willen hergebruiken zonder dat ze aan elkaar kunnen worden gekoppeld, moeten afzonderlijke portemonnees gebruiken. Daarvoor moeten ze binnenkomende transacties voor elke portemonnee opzoeken. We documenteren een nieuw systeem van adressen waarbij een gebruiker één hoofdadres voor een portemonnee heeft en een onbeperkt aantal subadressen die niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Elke transactie hoeft maar één keer gescand te worden om te bepalen of deze bestemd is voor een van de subadressen van de gebruiker. Dit systeem ondersteunt ook meerdere outputs naar andere subadressen en is net zo efficiënt als traditionele transacties.
mrl7: Sets of Spent Outputs
......@@ -506,7 +508,7 @@ specs:
block_size: Dynamisch, maximaal 2 * M100
block_emission_title: Uitgiftecurve
block_emission_main: "Eerst de gewone curve: ~18.132 miljoen coins eind mei 2022"
block_emission_tail: "Daarna de blijvende uitgifte: 0,6 XMR per blok om de 2 minuten, nadat de gewone uitgifte klaar is, wat een steeds verder dalende inflatie van < 1% oplevert.
block_emission_tail: "Daarna de blijvende uitgifte: 0,6 XMR per blok om de 2 minuten, nadat de gewone uitgifte klaar is, wat een steeds verder dalende inflatie van < 1% oplevert."
block_emission_disclaimer1: Zie
block_emission_disclaimer_link: grafieken en details
supply_title: Maximale geldhoeveelheid
......@@ -555,7 +557,7 @@ library:
In dit nummer nieuws over: ontwikkeling, Monero Research Lab, Kovri, community, hardware en Monerujo.
moneropedia:
translated: "yes"
translated: "no"
add_new_button: Nieuw trefwoord toevoegen
add_new_text1: Wil je een trefwoord bewerken of een nieuw trefwoord toevoegen?
add_new_link: Open dan een issue op de GitLab-repository van deze website
......@@ -571,6 +573,7 @@ moneropedia:
blockchain: Blockchain
block: Block
bootstrap-node: Bootstrap-node
bulletproofs: Bulletproofs
canonically-unique-host: Canonically-unique host
change: Change
clearnet: Clearnet
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ is 0,01 BTC.
Het selecteren van een pool speelt heeft een grote invloed op hoeveel
van een cryptovaluta je uiteindelijk kunt minen. Zorg dat de pool die je hebt geselecteerd een hoge hashrate
en veel shares kan verwerken, met name via één verbinding.
en veel shares kan verwerken, met name via één verbinding.
[Hier](https://bitcointalk.org/index.php?topic=583449.0) vind je een lijst met Monero-pools.
Waarschijnlijk moet je bij de pool die je kiest ook een account
......@@ -47,4 +47,4 @@ hoe je een order opgeeft bij NiceHash, raden we je aan [het antwoord op deze vra
Als je wilt bieden op
hashpower, selecteer je het ordertype *Standard (bidding)*, en als je een vaste
order wilt geven waar anderen niet overheen kunnen bieden, selecteer je het ordertype *Fixed order*. De status van de marktplaats
en een schatting van de prijzen van het minen kun je controleren op de [live marktplaats](https://www.nicehash.com/index.jsp?p=orders)
en een schatting van de prijzen van het minen kun je controleren op de [live marktplaats](https://www.nicehash.com/index.jsp?p=orders). 
......@@ -10,7 +10,7 @@
- Gebruik een willekeurige computer, desnoods de computer waar je normaal op werkt. Als je extra voorzichtig bent, is het handig om een oudere computer te gebruiken zonder wifi of bluetooth.
- Maak een opstartbare schijf voor Linux of Windows, en zet de Monero-binaries op dezelfde schijf of een tweede schrijf. (Maak voor Linux ook kopieën van de gedownloade afhankelijkheden die je nodig hebt, bijvoorbeeld libboost1.55 en miniupnpc.)
- Maak een opstartbare schijf voor Linux of Windows, en zet de Monero-binaries op dezelfde schijf of een tweede schrijf. (Maak voor Linux ook kopieën van de gedownloade afhankelijkheden die je nodig hebt, bijvoorbeeld libboost1.55 en miniupnpc.)
- Maak de netwerk-/internetkabels los van de computer, haal de wifi-kaart eruit of schakel de wifi en bluetooth uit op een laptop, voor zover dat mogelijk is.
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
# Portemonnee isoleren van node met Qubes en Whonix
Met [Qubes](https://qubes-os.org) en [Whonix](https://whonix.org) kun je een Monero-portemonnee zonder netwerkverbinding uitvoeren op een virtueel systeem, gesoleerd van de Monero-node, waarvan al het verkeer verplicht via [Tor](https://torproject.org) loopt.
Met [Qubes](https://qubes-os.org) en [Whonix](https://whonix.org) kun je een Monero-portemonnee zonder netwerkverbinding uitvoeren op een virtueel systeem, geïsoleerd van de Monero-node, waarvan al het verkeer verplicht via [Tor](https://torproject.org) loopt.
Qubes biedt de flexibiliteit om eenvoudig afzonderlijke virtual machines voor verschillende doeleinden te maken. Eerst maak je een Whonix-werkstation voor de portemonnee, zonder netwerkverbinding. Vervolgens maak je een ander Whonix-werkstation dat je Whonix-gateway gebruikt als NetVM. Voor communicatie tussen de portemonnee en de node kun je gebruik maken van Qubes [qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/).
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
### Besturingssystemen: Ubuntu
- Download de [officile binaries](https://getmonero.org/downloads/) of compileer de nieuwste broncode die beschikbaar is op [Github](https://github.com/monero-project/bitmonero).
- Download de [officiële binaries](https://getmonero.org/downloads/) of compileer de nieuwste broncode die beschikbaar is op [Github](https://github.com/monero-project/bitmonero).
![image1](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/1.png)
![image2](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/2.png)
......@@ -12,7 +12,7 @@
![image3](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/3.png)
![image4](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/4.png)
Deze stap hoef je maar n keer uit te voeren. Open een terminal (Ctrl+Alt+T) en installeer de vereiste afhankelijkheden door het volgende te typen: "*sudo apt-get install libboost-all-dev libssl-dev libevent-dev libdb++-dev*". Druk wanneer erom gevraagd wordt op de toets Y en vervolgens op Enter om door te gaan.
Deze stap hoef je maar één keer uit te voeren. Open een terminal (Ctrl+Alt+T) en installeer de vereiste afhankelijkheden door het volgende te typen: "*sudo apt-get install libboost-all-dev libssl-dev libevent-dev libdb++-dev*". Druk wanneer erom gevraagd wordt op de toets Y en vervolgens op Enter om door te gaan.
![image5](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/5.png)
![image6](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/6.png)
......@@ -39,7 +39,7 @@ Deze stap hoef je maar
![image15](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/15.png)
![image16](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/16.png)
*Dit is je privsleutel. Schrijf deze sleutel op en bewaar deze op een veilige plek!*
*Dit is je privésleutel. Schrijf deze sleutel op en bewaar deze op een veilige plek!*
![image17](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/17.png)
......
......@@ -14,19 +14,19 @@ MyMonero.com is een online portemonnee voor Monero, beheerd door Monero Core-ont
![image1](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/01.png)
Nadat je op de knop klikt, wordt je privésleutel weergegeven. Deze sleutel geeft je toegang tot je geld. Geef deze sleutel nooit aan iemand anders!
Nadat je op de knop klikt, wordt je privésleutel weergegeven. Deze sleutel geeft je toegang tot je geld. Geef deze sleutel nooit aan iemand anders!
### SCHRIJF DEZE SLEUTEL METEEN OP!
![image2](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/02.png)
Typ je privésleutel in het onderstaand vak en klik op de knop.
Typ je privésleutel in het onderstaand vak en klik op de knop.
Op de volgende pagina wordt je adres weergegeven.
![image3](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/03.png)
Kopieer je adres naar het klembord door het te selecteren en op Ctrl+C te drukken (of menu Bewerken en Kopiëren) of door op het kleine pictogram naast je adres te klikken. Sla je adres ergens op. Hiermee kunnen anderen Monero naar je verzenden en kun je Monero in je eigen account storten.
Kopieer je adres naar het klembord door het te selecteren en op Ctrl+C te drukken (of menu Bewerken en Kopiëren) of door op het kleine pictogram naast je adres te klikken. Sla je adres ergens op. Hiermee kunnen anderen Monero naar je verzenden en kun je Monero in je eigen account storten.
#### Stap 3. Koop Monero en boek het over naar je nieuwe adres.
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ op de opdrachtregel. Schrijf je hersteltekst van 25 woorden op, als je dat nog n
> portemonnee.bin.keys
> portemonnee.bin.address.txt
Dit kun je doen door de bestanden naar een nieuwe map te kopiëren.
Dit kun je doen door de bestanden naar een nieuwe map te kopiëren.
Het is mogelijk dat je je portemonnee een naam hebt gegeven zonder de toevoeging .bin. In dat geval heet het portemonneebestand portemonnee zonder .bin erachter.
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
Eerst moeten we ons voldoende voorbereiden. Daar is het volgende voor nodig:
1. We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
1. We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
2. Je moet versie CLI v0.12.2.0 of hoger van de opdrachtregel-interface (CLI) gebruiken. Die vind je <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">hier</a>.
......@@ -43,7 +43,7 @@ De tekst tussen punthaken staat voor de naam die je aan de portemonnee geeft. Du
4. Nadat je deze opdracht hebt uitgevoerd, wordt je gevraagd een wachtwoord in te voeren. Zorg dat je een sterk wachtwoord kiest en bevestig het nog een keer.
5. Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
5. Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
6. Mogelijk moet je twee keer op Bevestigen klikken om verder te gaan.
......@@ -56,7 +56,7 @@ Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI g
### 2. MacOS
Eerst moeten we ons voldoende voorbereiden. Daar is het volgende voor nodig:
1. We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
1. We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
2. Je moet versie CLI v0.12.2.0 of hoger van de opdrachtregel-interface (CLI) gebruiken. Die vind je <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">hier</a>.
......@@ -94,7 +94,7 @@ Daarbij is het volledige pad uiteraard het werkelijke pad op je Mac.
7. Nadat je deze opdracht hebt uitgevoerd, wordt je gevraagd een wachtwoord in te voeren. Zorg dat je een sterk wachtwoord kiest en bevestig het nog een keer.
8. Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
8. Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
9. Mogelijk moet je twee keer op Bevestigen klikken om verder te gaan.
......@@ -107,7 +107,7 @@ Daarbij is het volledige pad uiteraard het werkelijke pad op je Mac.
### 3. Linux
Eerst moeten we ons voldoende voorbereiden. Daar is het volgende voor nodig:
1. We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
1. We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
2. Je moet versie CLI v0.12.2.0 of hoger van de opdrachtregel-interface (CLI) gebruiken. Die vind je <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">hier</a>.
......@@ -133,7 +133,7 @@ De tekst tussen punthaken staat voor de naam die je aan de portemonnee geeft. Du
4. Nadat je deze opdracht hebt uitgevoerd, wordt je gevraagd een wachtwoord in te voeren. Zorg dat je een sterk wachtwoord kiest en bevestig het nog een keer.
5. Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
5. Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
6. Mogelijk moet je twee keer op Bevestigen klikken om verder te gaan.
......@@ -145,19 +145,19 @@ Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI g
### 4. Ten slotte
1. We raden je dringend aan het hele proces eerst te testen. Verzend een klein bedrag naar de Ledger en herstel het vervolgens (volgens de bovengenoemde handleiding) om te controleren of je de portemonnee kunt herstellen. Opmerking: bij het herstellen van de portemonnee moet je de parameter `--restore-height` (met een bloknummer vóór de hoogte van je eerste transactie naar de portemonnee) toevoegen aan de opdracht in stap 3 (Windows), stap 5 (macOS) of stap 3 (Linux). Meer informatie over de herstelhoogte en hoe je die kunt schatten vind je [hier](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height).
1. We raden je dringend aan het hele proces eerst te testen. Verzend een klein bedrag naar de Ledger en herstel het vervolgens (volgens de bovengenoemde handleiding) om te controleren of je de portemonnee kunt herstellen. Opmerking: bij het herstellen van de portemonnee moet je de parameter `--restore-height` (met een bloknummer vóór de hoogte van je eerste transactie naar de portemonnee) toevoegen aan de opdracht in stap 3 (Windows), stap 5 (macOS) of stap 3 (Linux). Meer informatie over de herstelhoogte en hoe je die kunt schatten vind je [hier](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height).
2. Als je een externe node gebruikt, voeg je de parameter `--daemon-address host:port` toe aan de opdracht in stap 3 (Windows), stap 5 (macOS) of stap 3 (Linux).
3. Eventueel kun je de waarde voor `--subaddress-lookahead` handmatig afstellen. De eerste waarde is het aantal accounts en de tweede waarde is het aantal subadressen per account. Dus als je bijvoorbeeld 5 accounts met 100 subadressen vooraf wilt genereren, geef je `--subaddress-lookahead 5:100` op. Houd er rekening mee dat de Ledger er langer over doet om je portemonnee te maken naarmate je meer subadressen vooraf laat genereren.
4. Je hoeft de parameter `--generate-from-device` maar één keer te gebruiken (bij het aanmaken van een portemonnee). Daarna gebruik je de portemonnee net zoals je de CLI normaal zou gebruiken. Dat wil zeggen:
4. Je hoeft de parameter `--generate-from-device` maar één keer te gebruiken (bij het aanmaken van een portemonnee). Daarna gebruik je de portemonnee net zoals je de CLI normaal zou gebruiken. Dat wil zeggen:
1. Zorg dat je Ledger is aangesloten en dat de Monero-app wordt uitgevoerd.
2. Open `monero-wallet-cli`.
3. Voer de naam van je Monero-portemonnee voor de Ledger in.
4. Voer het wachtwoord in om de portemonnee te openen.
Als de portemonneebestanden op de Ledger niet in dezelfde directory staan als `monero-wallet-cli`, moet je `monero-wallet-cli` openen met de parameter `--wallet-file /pad/naar/bestand/portemonnee.keys`. Maar je kunt de bestanden van de Ledger-portemonnee ook kopiëren naar dezelfde directory als `monero-wallet-cli`.
Als de portemonneebestanden op de Ledger niet in dezelfde directory staan als `monero-wallet-cli`, moet je `monero-wallet-cli` openen met de parameter `--wallet-file /pad/naar/bestand/portemonnee.keys`. Maar je kunt de bestanden van de Ledger-portemonnee ook kopiëren naar dezelfde directory als `monero-wallet-cli`.
5. Als je nog meer vragen hebt of hulp nodig hebt, kun je een reactie achterlaten op het oorspronkelijke [antwoord op StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli).
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ Voor distributies op basis van Red Hat:
<!-- TODO: Add dependencies for other operating systems? -->
Hierna hoef je alleen nog de build-bestanden te maken met cmake,
make uit te voeren en het configuratiebestand te kopiëren:
make uit te voeren en het configuratiebestand te kopiëren:
mkdir build-$(gcc -dumpmachine)
cd $_
......@@ -53,7 +53,7 @@ make uit te voeren en het configuratiebestand te kopi
cd bin
Juich niet te vroeg, want het miningprogramma moet nog worden geconfigureerd. Als je het miningprogramma nu uitvoert,
wordt er een blok tekst weergegeven om te kopiëren en plakken:
wordt er een blok tekst weergegeven om te kopiëren en plakken:
![image1](png/mine_to_pool/1.png)
......@@ -110,6 +110,6 @@ Je moet het vergrendelen van grote pagina's inschakelen in het groepsbeleid van
4. Selecteer de map `Toewijzing van gebruikersrechten`.
5. De beleidsregels worden weergegeven in het detailvenster.
6. Dubbelklik in het deelvenster op `Pagina's in het geheugen vergrendelen`.
7. Klik in het dialoogvenster `Lokale beveiligingsinstelling` â€`Pagina's in het geheugen vergrendelen` op `Gebruiker of groep toevoegen`.
7. Klik in het dialoogvenster `Lokale beveiligingsinstelling` – `Pagina's in het geheugen vergrendelen` op `Gebruiker of groep toevoegen`.
8. Voeg in het dialoogvenster `Gebruikers of groepen selecteren` een account toe waarop u het miningprogramma wilt uitvoeren.
9. Start de computer opnieuw op om de wijziging door te voeren.
......@@ -8,7 +8,7 @@ Aan het eind van deze handleiding kun je er gerust op zijn dat je besturingssyst
### Waarom Docker?
Hierbij gebruiken we [Docker](https://www.docker.com/), want dat is de bekendste containertechnologie, met de grootste kans dat het al is genstalleerd.
Hierbij gebruiken we [Docker](https://www.docker.com/), want dat is de bekendste containertechnologie, met de grootste kans dat het al is geïnstalleerd.
De container die ik gebruik is [alpine-xmrig](https://hub.docker.com/r/bitnn/alpine-xmrig/). Zoals de naam aangeeft, is deze gebaseerd op de distributie [Alpine Linux](https://www.alpinelinux.org/).
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ Wanneer `monero-wallet-cli` en `monerod` beide worden uitgevoerd, voer je `balan
Voorbeeld:
Hiermee worden blokken uit de node opgehaald die de portemonnee nog niet gezien heeft, en wordt je saldo navenant
bijgewerkt. Dit proces wordt normaal ongeveer één keer per minuut in de achtergrond uitgevoerd. Zo geef je het saldo weer
bijgewerkt. Dit proces wordt normaal ongeveer één keer per minuut in de achtergrond uitgevoerd. Zo geef je het saldo weer
zonder te vernieuwen:
balance
......@@ -30,7 +30,7 @@ In dit voorbeeld is `Balance` je totale saldo. De `unlocked balance` is het bedr
Wat je nodig hebt is het standaardadres waaraan je wilt betalen (een lange tekenreeks die begint met een 4), en
eventueel een betalings-ID als de ontvangende partij daarom vraagt. In dat geval kan de begunstigde
ook een geïntegreerd adres opgeven, waarbij het standaardadres en de betalings-ID in één adres worden verpakt.
ook een geïntegreerd adres opgeven, waarbij het standaardadres en de betalings-ID in één adres worden verpakt.
### Verzenden naar een standaardadres:
......@@ -40,11 +40,11 @@ Vervang `ADRES` door het adres waaraan je wilt betalen, `BEDRAG` door hoeveel Mo
en `BETALINGSID` door de betalings-ID die je hebt ontvangen. Betalings-ID's zijn optioneel. Als de ontvangende partij er geen nodig heeft, kun je
de ID gewoon weglaten.
### Verzenden naar een geïntegreerd adres:
### Verzenden naar een geïntegreerd adres:
transfer ADRES BEDRAG
Hier is de betalings-ID opgenomen in het geïntegreerde adres.
Hier is de betalings-ID opgenomen in het geïntegreerde adres.
### Het aantal outputs in een transactie opgeven:
......@@ -73,7 +73,7 @@ betalings-ID worden samengevat. Het is ook mogelijk om een bepaalde betalings-ID
integrated_address 12346780abcdef00
Betalingen aan een geïntegreerd adres dat jij hebt gegenereerd gaan naar jouw account
Betalingen aan een geïntegreerd adres dat jij hebt gegenereerd gaan naar jouw account
met vermelding van die betalings-ID, zodat je betalingen kunt onderscheiden.
......@@ -82,7 +82,7 @@ met vermelding van die betalings-ID, zodat je betalingen kunt onderscheiden.
Als je een verkoper betaalt, en de verkoper beweert dat hij/zij het geld niet heeft ontvangen, wil je misschien
aan een derde bewijzen dat je het geld wel degelijk hebt verzonden - of aan de verkoper zelf, als het een eerlijke
vergissing is. Monero is vertrouwelijk, dus je kunt niet zomaar je transactie aanwijzen op de blockchain,
want daar is niet te zien wie een transactie heeft verzonden of ontvangen. Maar je kunt iemand wel de privésleutel van een transactie
want daar is niet te zien wie een transactie heeft verzonden of ontvangen. Maar je kunt iemand wel de privésleutel van een transactie
geven, zodat die kan zien of die transactie Monero naar dat
adres heeft verzonden. Houd er rekening mee dat het opslaan van deze transactiesleutels standaard is uitgeschakeld.
Je moet deze functie voor het verzenden inschakelen als je denkt dat je deze misschien nodig hebt:
......@@ -94,7 +94,7 @@ Je kunt de transactiesleutel van een eerdere transactie ophalen:
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Voer hierbij de ID in van de transactie waarvoor u de sleutel wilt hebben. Houd er rekening mee dat een betaling kan zijn gesplitst
in meer dan één transactie, zodat je meerdere sleutels nodig hebt. Vervolgens kun je de sleutel
in meer dan één transactie, zodat je meerdere sleutels nodig hebt. Vervolgens kun je de sleutel
of sleutels opsturen naar wie je het bewijs van je transactie wilt laten zien, met de
transactie-ID en het adres van de ontvanger erbij. Opmerking: als deze partij ook je eigen
adres kent, kan deze ook zien hoeveel wisselgeld je hebt teruggekregen.
......@@ -122,7 +122,7 @@ Als je een betaling met een bepaalde betalings-ID hebt ontvangen, kun je deze op
payments BETALINGSID
Je kunt ook meer dan één betalings-ID opgeven.
Je kunt ook meer dan één betalings-ID opgeven.
In het algemeen kun je binnenkomende en uitgaande betalingen bekijken:
......
This diff is collapsed.
......@@ -41,7 +41,7 @@ Alice kan haar monero-wallet-gui openen en haar transactiedetails bekijken op de
![Geschiedenis](png/prove-payment/history.png)
Hier kan ze de transactie-ID en het adres van Bob kopiëren door erop te klikken.
Hier kan ze de transactie-ID en het adres van Bob kopiëren door erop te klikken.
Vervolgens kan ze op `P` klikken voor het bewijs van een betaling (de transactiesleutel):
![Bewijs van betaling](png/prove-payment/payment-proof.png)
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
### Herstellen met sleutels
Je kunt een portemonnee makkelijk herstellen met je privésleutels. Als je de benodigde gegevens hebt, kun je met deze handleiding je portemonnee volledig herstellen. Je hebt je wachtwoord NIET nodig voor herstellen met sleutels.
Je kunt een portemonnee makkelijk herstellen met je privésleutels. Als je de benodigde gegevens hebt, kun je met deze handleiding je portemonnee volledig herstellen. Je hebt je wachtwoord NIET nodig voor herstellen met sleutels.
Wat je nodig hebt zijn ofwel 3 gegevens uit je portemonnee, ofwel het bestand met de extensie .keys waarin deze gegevens staan, plus het wachtwoord waarmee dit bestand is versleuteld. Je hebt deze 3 onderdelen van je portemonnee nodig:
......@@ -37,7 +37,7 @@ Klik op `Een portemonnee herstellen met uw hersteltekst of sleutels`:
![herstellen kiezen](png/restore_from_keys/choose-restore.png)
Selecteer `Herstel met sleutels`, geef een name en opslaglocatie op voor de portemonnee en vul de velden `Adres van account (openbaar)`, `Alleen-lezen sleutel (privé)` en `Bestedingssleutel (privé)` in. Eventueel kun je een `Herstelpunt (optioneel)` opgeven, zodat er niet hoeft te worden gezocht in oudere blokken. Klik vervolgens op de pijl naar rechts:
Selecteer `Herstel met sleutels`, geef een name en opslaglocatie op voor de portemonnee en vul de velden `Adres van account (openbaar)`, `Alleen-lezen sleutel (privé)` en `Bestedingssleutel (privé)` in. Eventueel kun je een `Herstelpunt (optioneel)` opgeven, zodat er niet hoeft te worden gezocht in oudere blokken. Klik vervolgens op de pijl naar rechts:
![portemonnee herstellen](png/restore_from_keys/restore-wallet.png)
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ Je kunt op allerlei manieren Bitcoin kopen. Twee min of meer betrouwbare bedrijv
Download de *paper wallet generator* op https://moneroaddress.org en kopieer deze naar een USB-stick. (Directe link: https://github.com/moneromooo-monero/monero-wallet-generator/archive/master.zip).
Pak de *paper wallet generator* uit en open deze (monero-wallet-generator.html) in een browser op een offline computer die nog nooit is gebruikt, of waarop het besturingssysteem opnieuw is geïnstalleerd.
Pak de *paper wallet generator* uit en open deze (monero-wallet-generator.html) in een browser op een offline computer die nog nooit is gebruikt, of waarop het besturingssysteem opnieuw is geïnstalleerd.
De papieren portemonnee bestaat uit vier belangrijke onderdelen:
......@@ -22,11 +22,11 @@ Het openbare adres wordt gebruikt om geld in de portemonnee te ontvangen. Je ku
Monero-hersteltekst
Met de hersteltekst wordt de hele portemonnee opgeslagen op een manier die begrijpelijk is voor mensen. Dit is alles wat je nodig hebt om later je portemonnee te herstellen.
Privé-bestedingssleutel
De privé-bestedingssleutel wordt gebruikt om geld vanuit de portemonnee te verzenden.
Privé-bestedingssleutel
De privé-bestedingssleutel wordt gebruikt om geld vanuit de portemonnee te verzenden.
Privé alleen-lezen sleutel
De privé alleen-lezen sleutel is bedoeld om te bekijken welke transacties worden ontvangen door de portemonnee. Deze wordt vaak gebruikt om een alleen-lezen portemonnee voor *cold storage* (koude opslag) te maken, zodat je direct op de blockchain kunt zien welke transacties daar binnenkomen.
Privé alleen-lezen sleutel
De privé alleen-lezen sleutel is bedoeld om te bekijken welke transacties worden ontvangen door de portemonnee. Deze wordt vaak gebruikt om een alleen-lezen portemonnee voor *cold storage* (koude opslag) te maken, zodat je direct op de blockchain kunt zien welke transacties daar binnenkomen.
Op dit punt heb je allerlei opties. Je kunt de portemonnee op papier afdrukken, opslaan als een PDF of een tekstbestand op een USB-stick, op een cd of dvd branden enzovoort. Het wordt aangeraden om tenminste twee of drie exemplaren op verschillende plekken op te slaan. Versleutel alles met een sterk wachtwoord als je de portemonnee digitaal bewaart. Als je de portemonnee op papier bewaart, laat hem dan niet zien aan iemand die je hersteltekst van 25 woorden kan onthouden of zonder je toestemming een foto van de portemonnee kan maken. Iemand een foto van de portemonnee sturen is hetzelfde als al het geld weggeven.
......@@ -48,7 +48,7 @@ Ga op je computer met een internetverbinding naar www.shapeshift.io. Kies "Bron:
Klik op Doorgaan.
Je Monero adres (bestemmingsadres)
Plak hier het openbare Monero-adres uit je papieren portemonnee in het tekstvak waar "Je Monero adres" staat. Maar wacht even: je openbare Monero-adres staat op een offline computer (toch?) dus je kunt het niet kopiëren en plakken. Kopieer het met de hand, of kopieer alleen het openbare adres naar een lege USB-stick.
Plak hier het openbare Monero-adres uit je papieren portemonnee in het tekstvak waar "Je Monero adres" staat. Maar wacht even: je openbare Monero-adres staat op een offline computer (toch?) dus je kunt het niet kopiëren en plakken. Kopieer het met de hand, of kopieer alleen het openbare adres naar een lege USB-stick.
Je Bitcoin adres voor het omgewisselde bedrag
Voer een Bitcoin-adres in dat eigendom van jou is, zodat je daar een terugbetaling kunt ontvangen als er een probleem is met de transactie. Het is erg belangrijk dat je een openbaar Bitcoin-adres invoert dat eigendom van jou is en waar je geld kunt ontvangen. Bij Xapo en Coinbase heet dit een Receive Address (ontvangstadres). Het kan af en toe gewijzigd worden.
......@@ -72,7 +72,7 @@ Nadat je Bitcoin-transactie is bevestigd, begint Shapeshift.io met het omwissele
Wanneer de transactie volgens de webpagina van Shapeshift.io is voltooid, zou je Monero in je papieren portemonnee moeten hebben.
### Opmerkingen en het verifiëren van je saldo
### Opmerkingen en het verifiëren van je saldo
Omdat de Monero-blockchain vertrouwelijk en niet volgbaar is, kun je niet je openbare Monero-adres opzoeken om te bevestigen dat het geld is aangekomen, zoals je met Bitcoin zou kunnen doen. Dit is goed voor je privacy, maar minder gemakkelijk.
Je hebt een alleen-lezen portemonnee nodig om veilig te controleren of je geld is aangekomen in je portemonnee. Daarvoor heb je die alleen-lezen sleutel bewaard. Zie de handleiding voor het maken van een alleen-lezen portemonnee: [Een alleen-lezen portemonnee maken]({{site.baseurl}}/resources/user-guides/view_only.html)
......
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
Het is heel makkelijk om solo te minen met de officiële grafische interface (GUI). Als je het nog niet gedaan hebt, ga dan naar de pagina <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">Monero-downloads</a> en download de officiële GUI voor je besturingssysteem. Voer de installatie uit en wacht terwijl Monero wordt gesynchroniseerd met het netwerk. Als het goed is, staat er "Verbonden" in de linkerbenedenhoek.
Het is heel makkelijk om solo te minen met de officiële grafische interface (GUI). Als je het nog niet gedaan hebt, ga dan naar de pagina <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">Monero-downloads</a> en download de officiële GUI voor je besturingssysteem. Voer de installatie uit en wacht terwijl Monero wordt gesynchroniseerd met het netwerk. Als het goed is, staat er "Verbonden" in de linkerbenedenhoek.
<img src="png/solo_mine_GUI/01.PNG" style="width: 600px;"/>
......
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
# Binary verifiëren: Linux, Mac of Windows via opdrachtregel (geavanceerd)
# Binary verifiëren: Linux, Mac of Windows via opdrachtregel (geavanceerd)
Voordat je de Monero-software uitpakt, installeert en gebruikt, moet je de binaire bestanden van Monero verifiëren. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat je de officiële Monero-software gebruikt. Als je een onecht Monero-binary ontvangt (bijvoorbeeld via phishing of een *man-in-the-middle attack*), voorkomt deze methode dat je er gebruik van maakt.
Voordat je de Monero-software uitpakt, installeert en gebruikt, moet je de binaire bestanden van Monero verifiëren. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat je de officiële Monero-software gebruikt. Als je een onecht Monero-binary ontvangt (bijvoorbeeld via phishing of een *man-in-the-middle attack*), voorkomt deze methode dat je er gebruik van maakt.
Het Monero-team stelt een cryptografisch ondertekende lijst beschikbaar met alle [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2)-hashes, om de integriteit van de binaries te garanderen. Als er met het gedownloade binaire bestand is geknoeid, levert het een [andere hash](https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie) op dan in de lijst.
......@@ -11,17 +11,17 @@ Dit is een geavanceerde handleiding voor de besturingssystemen Linux, Mac en Win
## Inhoud
### [1. GnuPG installeren](#1-installing-gnupg)
### [2. Ondertekeningssleutel verifiëren en importeren](#2-verify-and-import-signing-key)
### [2. Ondertekeningssleutel verifiëren en importeren](#2-verify-and-import-signing-key)
+ [2.1. Ondertekeningssleutel ophalen](#21-get-signing-key)
+ [2.2. Ondertekeningssleutel verifiëren](#22-verify-signing-key)
+ [2.2. Ondertekeningssleutel verifiëren](#22-verify-signing-key)
+ [2.3. Ondertekeningssleutel importeren](#23-import-signing-key)
### [3. Hashbestand downloaden en verifiëren](#3-download-and-verify-hash-file)
### [3. Hashbestand downloaden en verifiëren](#3-download-and-verify-hash-file)
+ [3.1. Hashbestand ophalen](#31-get-hash-file)
+ [3.2. Hashbestand verifiëren](#32-verify-hash-file)
### [4. Binary downloaden en verifiëren](#4-download-and-verify-binary)
+ [3.2. Hashbestand verifiëren](#32-verify-hash-file)
### [4. Binary downloaden en verifiëren](#4-download-and-verify-binary)
+ [4.1. Monero-binary ophalen](#41-get-monero-binary)
+ [4.2. Binary verifiëren op Linux of Mac](#42-binary-verification-on-linux-or-mac)
+ [4.3. Binary verifiëren op Windows](#43-binary-verification-on-windows)
+ [4.2. Binary verifiëren op Linux of Mac](#42-binary-verification-on-linux-or-mac)
+ [4.3. Binary verifiëren op Windows](#43-binary-verification-on-windows)
## 1. GnuPG installeren
......@@ -29,9 +29,9 @@ Dit is een geavanceerde handleiding voor de besturingssystemen Linux, Mac en Win
+ Op een Mac ga je naar de [downloadpagina voor Gpgtools](https://gpgtools.org/) en volg je de instructies voor het installeren.
+ Op Linux is GnuPG standaard geïnstalleerd.
+ Op Linux is GnuPG standaard geïnstalleerd.
## 2. Ondertekeningssleutel verifiëren en importeren
## 2. Ondertekeningssleutel verifiëren en importeren
In dit gedeelte leggen we uit hoe je de Monero-ondertekeningssleutel ophaalt, controleert of deze correct is en de sleutel importeert in GnuPG.
......@@ -45,7 +45,7 @@ Op Linux kun je de ondertekeningssleutel van Fluffypony downloaden door de volge
wget -O fluffypony.asc https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/fluffypony.asc
```
### 2.2. Ondertekeningssleutel verifiëren
### 2.2. Ondertekeningssleutel verifiëren
Op alle besturingssystemen kun je de vingerafdruk van `fluffypony.asc` controleren door de volgende opdracht te geven in een terminal:
......@@ -74,7 +74,7 @@ Importeer de ondertekeningssleutel in een terminal:
gpg --import fluffypony.asc
```
Als dit de eerste keer is dat je de sleutel hebt geïmporteerd, ziet de uitvoer er als volgt uit:
Als dit de eerste keer is dat je de sleutel hebt geïmporteerd, ziet de uitvoer er als volgt uit:
```
gpg: key 0x7455C5E3C0CDCEB9: 2 signatures not checked due to missing keys
......@@ -85,7 +85,7 @@ gpg: imported: 1
gpg: no ultimately trusted keys found
```
Als je de sleutel eerder hebt geïmporteerd, ziet de uitvoer er als volgt uit:
Als je de sleutel eerder hebt geïmporteerd, ziet de uitvoer er als volgt uit:
```
gpg: key 0x7455C5E3C0CDCEB9: "Riccardo Spagni <[email protected]>" not changed
......@@ -93,7 +93,7 @@ gpg: Total number processed: 1
gpg: unchanged: 1
```
## 3. Hashbestand downloaden en verifiëren
## 3. Hashbestand downloaden en verifiëren
In dit gedeelte leggen we uit hoe je het hashbestand downloadt en de authenticiteit verifieert.
......@@ -107,7 +107,7 @@ Op Linux kun je het ondertekende hashbestand downloaden door de volgende opdrach
wget -O hashes.txt https://getmonero.org/downloads/hashes.txt
```
### 3.2. Hashbestand verifiëren
### 3.2. Hashbestand verifiëren
Het hashbestand is ondertekend met de sleutel `94B7 38DD 3501 32F5 ACBE EA1D 5543 2DF3 1CCD 4FCD`, een subsleutel van de sleutel `BDA6 BD70 42B7 21C4 67A9 759D 7455 C5E3 C0CD CEB9` (zoals weergegeven in de uitvoer hieronder).
......@@ -133,7 +133,7 @@ Als er **Good signature** in de uitvoer staat, zoals in het voorbeeld, kun je ve
**GA NIET VERDER** als er **BAD signature** in de uitvoer staat. Verwijder dan het bestand `hashes.txt` en ga terug naar [paragraaf 3.1](#31-get-hash-file).
## 4. Binary downloaden en verifiëren
## 4. Binary downloaden en verifiëren