Commit d34cf6d4 authored by luigi1111's avatar luigi1111
Browse files

Merge !1065

Some corrections for the Turkish page

See merge request monero-project/monero-site!1065
parents 6ccbb607 73d2f19e
......@@ -37,7 +37,7 @@
- name: 0.10.0 Wolfram Warptangent yayınlandı
date: 2016-09-18
status: completed
- name: Para tabanının birimlere ayrılması için ağ yükseltildi
- name: Paratabanının birimlere ayrılması için ağ yükseltildi
date: 2016-09-21
status: completed
- name: 0.10.1 Wolfram Warptangent yayınlandı
......
......@@ -83,7 +83,7 @@ home:
monero_is_private_para: Monero tüm işlemlerin kaynaklarını, miktarlarını ve varış noktalarını gizlemek için halka imzaları, halka gizli işlemleri ve hayalet adresleri kullanır. Monero olağan gizlilikten imtiyaz vermeden merkeziyetsiz bir kriptoparanın tüm faydalarını sağlar.
monero_is_untraceable: Monero takip edilemezdir
monero_is_untraceable_para: Gönderici ve alıcı adreslerin yanında aktarılan miktarlar da varsayılan şekilde gizlidir. Monero blokzincirindeki işlemler belirli bir kullanıcıya veya gerçek dünya kimliğine bağlanamaz.
monero_is_fungible: Monero is değiştirilebilirdir
monero_is_fungible: Monero değiştirilebilirdir
monero_is_fungible_para1: Monero
monero_is_fungible_para2: değiştirilebilirdir
monero_is_fungible_para3: çünkü varsayılan şekilde gizlidir. Monero birimleri önceki işlemlerdeki ilişkilendirmesi sebebiyle satıcı veya borsalarca kara listeye alınamaz.
......@@ -100,7 +100,7 @@ home:
moneropedia_para: Monero'da kullanılan terimlerin ve kavramların anlamlarına bakmak ister misiniz? Burada hem Monero hem de Kovri projelerinden terimlerin ve onların anlamlarının alfabetik bir rehberini bulacaksınız.
moneropedia_button: Moneropedi'yi Oku
user_guides: Kullanıcı Rehberleri
user_guides_para: Monero olan tüm şeylerin kategorilerle ayrıldığı ve bir cüzdan yaratmaktan ağı desteklemeye, hatta bu internet sitesini düzenlemeye kadar her şeyi kapsayan adım adım rehberler.
user_guides_para: Monero olan tüm şeylerin kategorilere ayrıldığı ve bir cüzdan yaratmaktan ağı desteklemeye, hatta bu internet sitesini düzenlemeye kadar her şeyi kapsayan adım adım rehberler.
user_guides_button: Kullanıcı rehberlerini oku
faq: SSS
faq_para: Yıllar boyunca pek çok soruyla karşılaştık ve kolaylığınız için ayrıntılı ve çeşitlendirilmiş bir SSS derledik. Merak etmeyin, eğer sorularınız burada değilse her zaman topluluğumuza sorabilirsiniz.
......@@ -297,13 +297,13 @@ faq:
q6: Hafif ve normal cüzdan arasındaki fark nedir?
a6: Hafif bir cüzdanda görüntüleme anahtarınızı sizin yerinize blokzinciri tarayan ve hesabınıza gelecek işlemleri bekleyen bir uca verirsiniz. Bu uç ne zaman paranızı aldığınızı bilecektir, ancak ne kadar aldığınızı, kimden aldığınızı veya kime para gönderdiğinizi bilmeyecektir. Cüzdan yazılımınıza bağlı olarak gizlilik sızıntılarından kaçınmak için sizin kontrol ettiğiniz bir düğüm kullanabilirsiniz. Daha fazla gizlilik için kendi düğümünüzle kullanılabilecek olan bir normal cüzdan kullanın.
q7: Monero'nun Bitcoin'den nesi farklı?
a7: Monero Bitcoin'e dayanmaz. CryptoNote protokolüne dayanır. Bitcoin insanların bir kullanıcının diğerine tam olarak ne kadar para gönderdiğini görebildiği tamamıyla saydam bir sistemdir. Monero kullanıcı gizliliğini korumak için tüm işlemlerde bu bilgiyi saklar. Ayrıca pek çok başka değişikliğin yanında dinamik blok boyutu ve dinamik ücretleri, ASIC-dirençli bir iş kanıtına ve bir uç para salınımına sahiptir.
a7: Monero Bitcoin'e dayanmaz. CryptoNote protokolüne dayanır. Bitcoin insanların bir kullanıcının diğerine tam olarak ne kadar para gönderdiğini görebildiği tamamıyla saydam bir sistemdir. Monero kullanıcı gizliliğini korumak için tüm işlemlerde bu bilgiyi saklar. Ayrıca pek çok başka değişikliğin yanında dinamik blok boyutuna ve dinamik ücretlere, ASIC-dirençli bir iş kanıtına ve bir uç para salınımına sahiptir.
q8: Monero'nun bir blok boyutu sınırı var mı?
a8: Hayır, Monero'nun sert bir blok boyutu sınırı yoktur. Bunun yerine blok boyutu talebe bağlı olarak zamanla artabilir veya azılabilir. Ölçüsüz büyümeyi engellemek adına belirli bir büyüme oranıyla sınırlanmıştır.
q9: Blokzincir nedir?
a9: Blokzincir, Monero ağında tüm işlem tarihçesinin bir kopyasını saklayan bir sistemdir. Her iki dakikada bir en son işlem bilgilerinin olduğu bir blok, blokzincire eklenir. Bu zincir ağa para hesaplarının sahip olduğu miktarı doğrulamasına izin verir ve saldırılara ve merkezileşme çabalarına karşı onu dirençli kılar.
q10: Kovri nedir?
a10: Kovri C++’da yazılmış olan bir I2P yönelticidir. I2P Tor gibi gizli bir ağdır, ama çeşitli teknik farklılıklara sahiptir. Kovri Monero'dan bağımsız bir projedir, ama Monero’yla ve birkaç başka projeyle birlikte çalışacaktır. Kovri işlem yayınını saklar, böylelikle diğer uçlar işlemleri kimin yarattığını bilmez. Muhalif durumlarda Kovri insanların Monero’nun kullanıldığını öğrenmesini engellemek için I2P aracılığıyla tüm Monero trafiğini saklamak için kullanılabilir. Kovri şu an alfa aşamasındadır ve Monero’yla tamamen entegre edilmemiştir. Kovri hakkında daha fazla bilgiyi <a href="https://kovri.io">projenin internet sayfası</a>ndan öğrenebilirsiniz.
a10: Kovri C++’da yazılmış olan bir I2P yönelticidir. I2P Tor gibi gizli bir ağdır, ama çeşitli teknik farklılıklara sahiptir. Kovri Monero'dan bağımsız bir projedir, ama Monero’yla ve birkaç başka projeyle birlikte çalışacaktır. Kovri işlem yayınını saklar, böylelikle diğer uçlar işlemleri kimin yarattığını bilmez. Muhalif durumlarda Kovri insanların Monero’nun kullanıldığını öğrenmesini engellemek adına I2P aracılığıyla tüm Monero trafiğini saklamak için kullanılabilir. Kovri şu an alfa aşamasındadır ve Monero’yla tamamen entegre edilmemiştir. Kovri hakkında daha fazla bilgiyi <a href="https://kovri.io">projenin internet sayfası</a>ndan öğrenebilirsiniz.
q11: Değiştirilebilirlik nedir ve neden önemlidir?
a11: Değiştirilebilirlik paranın aynı değerdeki iki miktarı arasında hiçbir fark olmaması yönündeki basit bir özelliğidir. Eğer iki kişi bir 10’luk ve iki 5’lik değişirse kimse kaybetmez. Ancak diyelim ki herkes 10'luğun daha önce bir fidye yazılım saldırısında kullanıldığını biliyor. Diğer kişi bu takası yine de yapar mıydı? 10’luğu olan kişinin fidye yazılımla bir bağlantısı olmasa bile herhalde hayır. Paranın alıcısının aldıkları paranın lekelenmiş paralara karışmayacağını sürekli kontrol etmesi gerektiği için bu bir sorundur. Monero değiştirilebilirdir, yani insanların bu çabayı harcamasını gerektirmez.
q12: Monero bu kadar gizliyse hiç yoktan yaratılmadığını nasıl biliyoruz?
......@@ -372,7 +372,7 @@ what-is-monero:
translated: "yes"
need-to-know: Bilmeniz gerekenler
leading: Monero gizliliğe ve sansüre dayanıklı işlemlere odaklanan önde gelen kriptoparadır.
leading_para1: Bitcoin ve Ethereum’u da içeren var olan kriptoparaların çoğunun saydam blokzincirleri vardır, bu da işlemlerin Dünyadaki herkes tarafından açık şekilde doğrulanabildiği ve izlenebildiği anlamına gelir. Dahası bu işlemler için gönderici ve alıcı adreslerinin kişinin gerçek dünya kimliğine bağlanabilme potansiyeli vardır.
leading_para1: Bitcoin ve Ethereum’u da içeren mevcut kriptoparaların çoğunun saydam blokzincirleri vardır, bu da işlemlerin Dünyadaki herkes tarafından açık şekilde doğrulanabildiği ve izlenebildiği anlamına gelir. Dahası bu işlemler için gönderici ve alıcı adreslerinin kişinin gerçek dünya kimliğine bağlanabilme potansiyeli vardır.
leading_para2: Monero gönderici ve alıcı adreslerin yanı sıra gönderilen miktarları da korumak için kriptografi kullanır.
confidential: Monero işlemleri mahremdir ve takip edilemez.
confidential_para1: Her Monero işlemi varsayılan şekilde gönderici ve alıcı adreslerinin yanında gönderilen miktarları da karartır. Bu her zaman açık gizlilik, seçime bağlı saydamlıktaki kriptoparaların (örneğin Zcash) aksine her Monero kullanıcısının eylemlerinin diğer tüm kullanıcıların gizliliği arttırdığı anlamına gelir.
......@@ -459,13 +459,13 @@ research-lab:
introduction: Giriş
read-paper: Makaleyi Oku
mrl1: CryptoNote 2.0’da Zincir Reaksiyonlarda Takip Edilebilirlik Üzerine Bir Not
mrl1_abstract: Bu araştırma bülteni anonim sisteme dayalı bir halka imza üzerinde makul bir saldırıyı betimler. 2012’de Nicolas van Saberhagen tarafından görünürde yayınlanan kriptopara protokolü CryptoNote 2.0’ı motivasyon olarak kullanıyoruz. Daha önce tek kullanımlık anahtar çiftini karartan takip edilemezliğin o halka imzayı oluşturmakta kullanılan anahtarların tümünün takip edilemezliğine dayanabileceği gösterilmişti. Bu, halka imzalar arasındaki takip edilebilirlikte zincir reaksiyonların olasılığına izin vererek parametrelerin yetersiz seçildiğinde ve bir saldırganın ağın yeterli yüzdesine sahip olduğunda tüm ağ çapında takip edilemezlikte kritik bir kayba sebep olur. İmzalar hâlâ tek kullanımlık olsa da böyle bir saldırı zorunlu şekilde kullanıcıların anonimliğini ihlal etmez. Ancak böyle bir saldırı, CryptoNote’un blokzincir analizine karşı gösterdiği direnci makul şekilde zayıflatabilir. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
mrl1_abstract: Bu araştırma bülteni anonim sisteme dayalı bir halka imza üzerinde makul bir saldırıyı betimler. Görünürde 2012’de Nicolas van Saberhagen tarafından yayınlanan kriptopara protokolü CryptoNote 2.0’ı motivasyon olarak kullanıyoruz. Daha önce tek kullanımlık anahtar çiftini karartan takip edilemezliğin o halka imzayı oluşturmakta kullanılan anahtarların tümünün takip edilemezliğine dayanabileceği gösterilmişti. Bu, halka imzalar arasındaki takip edilebilirlikte zincir reaksiyonların olasılığına izin vererek parametreler yetersiz seçildiğinde ve bir saldırganın ağın yeterli yüzdesine sahip olduğunda tüm ağ çapında takip edilemezlikte kritik bir kayba sebep olur. İmzalar hâlâ tek kullanımlık olsa da böyle bir saldırı zorunlu şekilde kullanıcıların anonimliğini ihlal etmez. Ancak böyle bir saldırı, CryptoNote’un blokzincir analizine karşı gösterdiği direnci makul şekilde zayıflatabilir. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
mrl2: CryptoNote Protokolünü Barındıran Sanal Paralar İçerisinde Merkle Ağacı Suistimalleri Aracılığıyla Sahtecilik
mrl2_abstract: 4 Eylül 2014’te sıra dışı ve alışılmamış bir saldırı Monero kriptopara ağına karşı gerçekleştirildi. Bu saldırı, ağı diğer altkümenin meşruluğunu kabul etmeyi reddeden iki ayrı altkümeye böldü. Bu tamamı henüz bilinmeyen çok sayıda etkiye sahipti. Saldırgan örneğin bu esnada bir çeşit sahteciliğin oluşabileceği kısa bir zaman aralığına sahipti. Bu araştırma bülteni bu saldırıya olanak sağlayan CryptoNote referans kodundaki yetersizlikleri betimler, ilk olarak Tigusoft.pl’den Rafal Freeman ve sonrasında CryptoNote ekibi tarafından öne sürülen çözümü betimler, Monero kod temelindeki mevcut düzeltmeyi betimler ve sorun yaratan bloğun ağa tam olarak ne yaptığı üzerinde durur. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
mrl3: Monero O Kadar da Gizemli Değil
mrl3_abstract: Son zamanlarda örneğin Bitcoin’den daha karmaşık bir protokol olması gerçeğine dayanarak CryptoNote kaynak kodu ve protokolü hakkında internette dolaşan bazı belirsiz korkular ortaya çıkmıştır. Bu notun amacı bazı kavram hatalarını aydınlatmaya ve ümitle Monero Halka İmzaları saran gizemlerden bazılarını ortadan kaldırmaya çalışmaktır. ([CN]de betimlendiği şekliyle) CryptoNote halka imzalarında yer alan matematiği CryptoNote temelli [FS]deki matematikle kıyaslayarak başlayacağım. Bunun ardından halka imzaların matematiğini CryptoNote kod temelinde aslında olanla kıyaslayacağım.
mrl4: CryptoNote Protokolündeki Karartmayı Geliştirmek
mrl4_abstract: CryptoNote 2.0 protokolünün takip edilemezliğini indirgemeye müsait çeşitli blokzincir analiz saldırılarını tanımlıyoruz. Mevcut çözümleri analiz ediyor, bu çözümlerin görece faydalarını ve eksikliklerini tartışıyor ve ümitle blokzincir analizine karşı uzun vadeli kriptopara direnci sağlayacak Monero protokolüne gelişmeleri tavsiye ediyoruz. Monero’ya tavsiye ettiğimiz gelişmeler halka imza başına protokol seviyesinde, ağ çapında en az n = 2 yabancı çıktı katma poliçesini, iki yılın ardından protokol seviyesinde bu değerin n = 4’e bir artışı ve aradaki zamanda cüzdan seviyesinde n = 4 varsayılan değerini içerir. Ayrıca Monero çıktısı gönderiminin torrent tarzında bir yöntemi öneriyoruz. Ayrıca burada tanımlanan diğer blokzincir analiz şekillerini azaltmak için düzensiz, yaşa bağlı bir katma seçme yöntemini tartışıyoruz; ancak çeşitli sebeplerden dolayı uygulanması üzerine formal tavsiyelerde bulunmuyoruz. Bu gelişmeleri takip eden sonuçlar ayrıca bir miktar detayla tartışıldı. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
mrl4_abstract: CryptoNote 2.0 protokolünün takip edilemezliğini indirgemeye müsait çeşitli blokzincir analiz saldırılarını tanımlıyoruz. Mevcut çözümleri analiz ediyor, bu çözümlerin görece faydalarını ve eksikliklerini tartışıyor ve ümitle blokzincir analizine karşı uzun vadeli kriptopara direnci sağlayacak Monero protokolüne gelişmeleri tavsiye ediyoruz. Monero’ya tavsiye ettiğimiz gelişmeler halka imza başına protokol seviyesinde, ağ çapında en az n = 2 yabancı çıktı katma poliçesini, iki yılın ardından protokol seviyesinde bu değerin n = 4’e bir artışı ve aradaki zamanda cüzdan seviyesinde n = 4 varsayılan değerini içerir. Ayrıca Monero çıktısı gönderiminin torrent tarzında bir yöntemini öneriyoruz. Ayrıca burada tanımlanan diğer blokzincir analiz şekillerini azaltmak için düzensiz, yaşa bağlı bir katma seçme yöntemini tartışıyoruz; ancak çeşitli sebeplerden dolayı uygulanması üzerine formal tavsiyelerde bulunmuyoruz. Bu gelişmeleri takip eden sonuçlar ayrıca bir miktar detayla tartışılıyor. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
mrl5: Halka İmza Gizli İşlemleri
mrl5_abstract: Bu makale yüksek şekilde merkeziyetsiz olan anonim kriptopara Monero’da işlem miktarlarını gizlemenin bir yöntemini tanıtır. Bitcoin’e benzer şekilde Monero bir iş kanıtı “madencilik“ süreci yoluyla dağıtık olan bir kriptoparadır. Orijinal Monero protokolü işlemlerin varış noktasını ve kökenini gizleyen halka imzalar ve tek kullanımlık anahtarlar kullanan CryptoNote’u temel alıyordu. Son zamanlarda bir işlemin miktarını gizlemek için bir üstlenme şemasının kullanılma tekniği Bitcoin Core Geliştirici Gregory Maxwell tarafından tartışılmış ve uygulanmıştır. Bu makalede işlemlerin gizli miktarlarına, kökenlerine ve varış noktalarına makul verimlilik ve doğrulanabilirlikle, güvensiz para üretimine olanak sağlayan yeni bir halka imza türü olan Çok-katmanlı Bağlanabilir Spontane Anonim Grup imzası betimlenmiştir. Protokolün Toplam Schnorr Seri Kanıtları ve Halka Çoklu-imzaları gibi uzantıları sağlanmıştır. Yazar bunun erken taslaklarının Monero Topluluğunda ve Bitcoin araştırma irc kanalında yayınlandığının dikkate alınmasını istemektedir. Bu işin 2015 Yazı’nda başladığını ve Ekim 2015 başında tamamlandığını gösteren blokzincir sağlamalı taslaklar [14]’de bulunabilir. Bir e-baskı ayrıca http://eprint.iacr.org/2015/1098 adresinde bulunabilir.
mrl6: Monero Altadreslerinin Verimli Bir Uygulaması
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment