T

Thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu là gì

Duration là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến khi đo lường rủi ro của trái phiếu. Tuy nhiên với nhiều nhà đầu tư có lẽ đây là từ còn xa lạ. Chính vì vậy, qua bài viết này, Tập đoàn VsetGroup sẽ làm rõ khái niệm duration của trái phiếu là gì và

The repository for this project is empty