N

Nguyên Tắc Miễn Lãi Thẻ Tín Dụng Đà Nẵng

NGUYÊN TẮC MIỄN LÃI THẺ TÍN DỤNG Có rất nhiều khách hàng thường nghĩ rằng 45 ngày miễn lãi suất được tính từ lúc bắt đầu phát sinh giao dịch – dù là bất cứ thời điểm nào thì 45 ngày sau đó được tính lãi.