Commit 7e66fb0c authored by Edwin den Boer's avatar Edwin den Boer Committed by luigi1111
Browse files

Dutch translation - User guides

parent 101b114d
......@@ -24,7 +24,8 @@ plugins:
- jekyll-multiple-languages-plugin
# jekyll-multiple-languages-plugin settings:
languages: ["en", "es", "it", "pl", "fr", "ar", "ru", "de"]
languages: ["en", "es", "it", "pl", "fr", "ar", "ru", "de", "nl"]
exclude_from_localizations: ["img", "css", "fonts", "media", "404", "feed.xml", "404", "meta", "forum-funding-system", "_posts", "legal"]
......
- title: Informatie
subfolderitems:
- name: Over Monero
url: resources/about/
- name: Moneropedia
url: resources/moneropedia/
- name: Handleidingen voor ontwikkelaars
url: resources/developer-guides/
- name: Gebruikershandleidingen
url: resources/user-guides/
- name: Bibliotheek
url: library
- name: RSS-kanaal
url: https://getmonero.org/feed.xml
- title: IRC-kanalen
subfolderitems:
- name: monero
url: irc://chat.freenode.net/#monero
- name: monero-dev
url: irc://chat.freenode.net/#monero-dev
- name: monero-markets
url: irc://chat.freenode.net/#monero-markets
- name: monero-pools
url: irc://chat.freenode.net/#monero-pools
- name: monero-community
url: irc://chat.freenode.net/#monero-community
- name: monero-translations
url: irc://chat.freenode.net/#monero-translations
- name: monero-hardware
url: irc://chat.freenode.net/#monero-hardware
- title: Community
subfolderitems:
- name: Reddit
url: https://reddit.com/r/monero
- name: Stack Exchange
url: https://monero.stackexchange.com/
- name: BitcoinTalk
url: https://bitcointalk.org/index.php?topic=583449.0
- name: Mattermost
url: https://mattermost.getmonero.org/
- name: Telegram
url: https://telegram.me/bitmonero
- title: Het Monero-project
subfolderitems:
- name: OpenAlias
url: https://openalias.org/
- name: Kovri
url: https://kovri.io/
- name: Monero Research Lab
url: resources/research-lab/
- name: Monero Press Kit
url: press-kit
- name: Juridisch
url: legal
- name: Broncode
url: https://github.com/monero-project
- name: Technische specificaties
url: technical-specs/
- title: Aan de slag
subfolderitems:
- page: Wat is Monero?
url: get-started/what-is-monero
- page: Gebruiken
url: get-started/using
- page: Accepteren
url: get-started/accepting
- page: Bijdragen
url: get-started/contributing
- page: Minen
url: get-started/mining
- page: FAQ
url: get-started/faq
- title: Downloads
url: downloads/
- title: Nieuws
subfolderitems:
- page: Alles
url: blog
- page: Missives
url: blog/tags/monero%20missives.html
- page: Vergaderingen
url: blog/tags/dev%20diaries.html
- page: Releases
url: blog/tags/releases.html
- title: Community
subfolderitems:
- page: Team
url: community/team
- page: Ontmoetingsplekken
url: community/hangouts
- page: Sponsors
url: community/sponsorships
- page: Verkopers
url: community/merchants
- title: Informatie
subfolderitems:
- page: Over Monero
url: resources/about/
- page: Planning
url: resources/roadmap
- page: Research Lab
url: resources/research-lab
- page: Moneropedia
url: resources/moneropedia
- page: Gebruikershandleidingen
url: resources/user-guides
- page: Handleidingen voor ontwikkelaars
url: resources/developer-guides
- page: Technische specificaties
url: technical-specs
- page: Bibliotheek
url: library
- year: 2014
accomplishments:
- name: Gestart op Bitcointalk
date: 2014-04-18
status: completed
- name: Naam veranderd van Bitmonero in Monero
date: 2014-04-23
status: completed
- name: Hersteld van een spamaanval
date: 2014-09-04
status: completed
- name: Papers 1 en 2 van het Monero Research Lab gepubliceerd
date: 2014-09-12
status: completed
- name: Paper 3 van het Monero Research Lab gepubliceerd
date: 2014-09-25
status: completed
- name: Versie 0.8.8.6
date: 2014-12-08
status: completed
- year: 2015
accomplishments:
- name: Paper 4 van het Monero Research Lab gepubliceerd
date: 2015-01-26
status: completed
- year: 2016
accomplishments:
- name: Versie 0.9.0 Hydrogen Helix
date: 2016-01-01
status: completed
- name: Paper 5 van het Monero Research Lab gepubliceerd
date: 2016-02-10
status: completed
- name: Netwerkupgrade waardoor minimale ringgrootte van 3 verplicht wordt voor alle transacties
date: 2016-03-22
status: completed
- name: Versie 0.10.0 Wolfram Warptangent
date: 2016-09-18
status: completed
- name: Netwerkupgrade om coinbase te splitsen in coupures
date: 2016-09-21
status: completed
- name: Versie 0.10.1 Wolfram Warptangent
date: 2016-12-14
status: completed
- name: Officile GUI bta 1
date: 2016-12-22
status: completed
- year: 2017
accomplishments:
- name: Netwerkupgrade om RingCT-transacties mogelijk te maken
date: 2017-01-05
status: completed
- name: Versie 0.10.2, met een patch voor een kritiek beveiligingsprobleem
date: 2017-02-22
status: completed
- name: Versie 0.10.3.1 Wolfram Warptangent
date: 2017-03-27
status: completed
- name: Netwerkupgrade om minimale blokgrootte en dynamische transactiekosten aan te passen
date: 2017-04-15
status: completed
- name: Nieuw ontwerp van de website
date: 2017-07-04
status: completed
- name: Versie 0.11.0.0 Helium Hydra
date: 2017-09-07
status: completed
- name: Fluffy blocks
date: 2017-09-07
status: completed
- name: GUI niet meer bta
date: 2017-09-10
status: completed
- name: Netwerkupgrade voor minimale ringgrootte van 5 en verplichte RingCT-transacties
date: 2017-09-15
status: completed
- name: 0MQ/ZeroMQ
date: September 2017
status: completed
- name: Subadressen
date: Oktober 2017
status: completed
- name: Meerdere handtekeningen (multisig)
date: December 2017
status: completed
- year: 2018
accomplishments:
- name: Nieuw proof-of-workalgoritme CryptoNoteV7
date: 2018-04-06
status: completed
- name: Netwerkupgrade: minimale ringgrootte verhogen naar 7, multisig integreren, subadressen, PoW-algoritme wijzigen
date: 2018-04-06
status: completed
- name: Getmonero.org vertaald in het Frans en Pools
date: 2018-04-24
status: completed
- name: Ondersteuning van de hardwarewallet Ledger
date: 2018-06-04
status: completed
- name: Alfa-release van Kovri
date: 2018-08-01
status: completed
- name: Nieuw ontwerp Forum Funding System
date:
status: ongoing
- name: Implementatie van BulletProofs in plaats van RingCT om transacties kleiner te maken
date:
status: ongoing
- name: Integratie van Kovri
date:
status: upcoming
- year: 2019
accomplishments:
- name: Oplossingen op de tweede laag voor snelheid en schaalbaarheid
date:
status: upcoming
- name: Meer onderzoeksartikelen van MRL
date:
status: upcoming
......@@ -7,6 +7,7 @@ langs:
ar: Arabic
ru: Русский
de: Deutsch
nl: Nederlands
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ langs:
ar: العربية
ru: Русский
de: Deutsch
nl: Nederlands
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ langs:
ar: العربية
ru: Русский
de: Deutsch
nl: Nederlands
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
ar: العربية
ru: Русский
de: Deutsch
nl: Nederlands
global:
date: '%d/%m/%Y'
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ langs:
ar: العربية
ru: Русский
de: Deutsch
nl: Nederlands
global:
date: '%d/%m/%Y'
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ langs:
ar: العربية
ru: Русский
de: Deutsch
nl: Nederlands
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
langs:
en: English
es: Español
it: Italiano
pl: Polski
fr: Français
ar: العربية
ru: Русский
de: Deutsch
nl: Nederlands
global:
date: '%Y/%m/%d'
monero: Monero
getting_started: Aan de slag
copyright: Copyright
monero_project: Het Monero-project
sitename: getmonero.org, het Monero-project
wiki: Moneropedia
tags: Artikelen per tag
wikimeta: in de Moneropedia, de open encyclopedie van Monero-knowhow
tagsmeta: Alle artikelen op het Monero-blog met tags
titlemeta: op de site van Monero, een veilige, vertrouwelijke en niet-traceerbare digitale valuta
terms: Termen
privacy: Privacy
copyright: Copyright
untranslated: Deze pagina is nog niet vertaald. Wil je deze pagina vertalen? Lees dan de
outdatedMax: Deze pagina is verouderd. We raden je af hier gebruik van te maken. Lees in plaats daarvan de
outdatedVersion: Engelse versie
outdatedMin: Deze pagina is bijgewerkt nadat er een vertaling van is gemaakt. Je kunt deze versie gebruiken, maar die kan onvolledig zijn.
upgrade: Zorg dat je software is bijgewerkt voor de netwerkupgrade van 18 oktober, zodat je Monero kunt blijven gebruiken.
moreinfo: Meer informatie
lang_tag: "@lang_tag_nl"
titles:
index: Start
whatismonero: Wat is Monero (XMR)?
using: Monero gebruiken
accepting: Monero accepteren
contributing: Monero verbeteren
mining: Monero minen
faq: Veelgestelde vragen
downloads: Downloads
allposts: Alle blogposts
team: Monero-team
hangouts: Ontmoetingsplekken
events: Evenementen
sponsorships: Sponsors
merchants: Winkels en services
about: Over Monero
roadmap: Planning
researchlab: Monero Research Lab
moneropedia: Moneropedia
userguides: Gebruikershandleidingen
developerguides: Handleidingen voor ontwikkelaars
technicalspecs: Technische specificaties
themoneroproject: Het Monero-project
presskit: Monero Press Kit
legal: Juridisch
ffs: Forum Funding System
ffs-cp: Completed Proposals
ffs-fr: Funding Required
ffs-ideas: Ideas
ffs-ot: Open Tasks
ffs-wip: Work in Progress
blogbytag: Blog per tag
library: Bibliotheek
index:
page_title: "Monero - veilig, vertrouwelijk, onvolgbaar"
home:
translated: "yes"
heading2: Vertrouwelijke digitale valuta
monero_is_cash: Monero is contant geld voor een verbonden wereld. Het is snel, vertrouwelijk en veilig. Met Monero ben je je eigen bank. Je kunt het veilig uitgeven, want niemand anders kan je saldo bekijken of je activiteit volgen.
get_started: Aan de slag
why_monero_is_different: Wat Monero anders maakt
monero_is_secure: Monero is veilig
monero_is_secure_para: Monero is een gedecentraliseerde cryptovaluta, een veilige vorm van digitaal geld, beheerd door een netwerk van gebruikers. Transacties worden bevestigd door verspreide consensus en vervolgens onveranderlijk vastgelegd op de blockchain. Je hoeft geen derde partijen te vertrouwen om je Monero veilig te bewaren.
monero_is_private: Monero is vertrouwelijk
monero_is_private_para: Monero gebruikt ring-handtekeningen, vertrouwelijke ring-transacties en verborgen adressen om de herkomst, bedragen en bestemmingen van alle transacties te verbergen. Monero biedt alle voordelen van een gedecentraliseerde cryptovaluta, zonder de gebruikelijke nadelen op het gebied van privacy.
monero_is_untraceable: Monero is onvolgbaar
monero_is_untraceable_para: Zowel verzendende en ontvangende adressen als overgemaakte bedragen worden standaard versleuteld. Transacties op de Monero-blockchain kunnen niet aan een bepaalde gebruiker of identiteit worden gekoppeld.
monero_is_fungible: Monero is inwisselbaar
monero_is_fungible_para1: Monero is
monero_is_fungible_para2: inwisselbaar
monero_is_fungible_para3: (fungibel) omdat het standaard vertrouwelijk is. Er kunnen niet bepaalde eenheden Monero worden geblokkeerd door verkopers of exchanges omdat ze betrokken waren bij eerdere transacties.
downloads: Downloads
downloads_windows: Monero voor Windows
downloads_mac: Monero voor Mac
downloads_linux: Monero voor Linux
downloads_blockchain: Nieuwste blockchain
different_system: Heb je een ander besturingssysteem?
view_all_downloads: Bekijk hier alle beschikbare downloads.
latest_news: Laatste nieuws
more_news: Meer nieuws
moneropedia: Moneropedia
moneropedia_para: Wil je de betekenissen van termen en begrippen die in Monero worden gebruikt opzoeken? Hier vind je een uitleg in alfabetische volgorde van termen die in de projecten Monero en Kovri worden gebruikt.
moneropedia_button: Moneropedia lezen
user_guides: Gebruikershandleidingen
user_guides_para: Stapsgewijze instructies verdeeld in categoriëen voor allerlei Monero-gerelateerde onderwerpen, van het aanmaken van een portemonnee tot het ondersteunen van het netwerk, en zelfs hoe je deze website bewerkt.
user_guides_button: Gebruikershandleidingen lezen
faq: Veelgestelde vragen
faq_para: In de loop van de jaren zijn er veel vragen aan ons gesteld. We hebben ze voor het gemak verzameld in een diepgravende en gevarieerde FAQ. En als je vragen hier niet bij staan, kun je altijd vragen stellen aan de community.
faq_button: Antwoorden lezen
hangouts:
translated: "yes"
intro: De Monero-community bestaat uit allerlei soorten mensen. Waar we ook vandaan komen, we ontmoeten elkaar op bepaalde plekken online. De belangrijkste staan hieronder. Kom eens langs!
resources: Voor werkgroepen
resources_para: Voor het ondersteunen van werkgroepen die zichzelf organiseren zijn er verschillende communicatiekanalen waarin de Monero-community contact kan houden en projecten kan plannen. Er zijn zelfs relays van Mattermost naar de populairste Monero-kanalen op IRC.
irc: IRC-kanalen
irc_para: De Monero-community gebruikt allerlei IRC-kanalen, voor verschillende doelen. Sommige zijn bedoeld voor werkoverleg, sommige gewoon om te chatten. Hieronder staan de populairste kanalen.
stack_exchange: Stack Exchange
stack_exchange_para: De Monero Stack Exchange is een handige plek waar je snel vragen kunt stellen en antwoorden krijgt. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van goed geformuleerde vragen een antwoorden over veel voorkomende problemen.
stack_exchange_link: Bezoek Stack Exchange
irc_channels:
- kanaal: monero
description: In dit kanaal bespreken we alle Monero-gerelateerde zaken.
- channel: monero-community
description: Hier komt de Monero-community bijeen en worden ideeën besproken.
- channel: monero-dev
description: Hier bespreken onze vele bijdragers en ontwikkelaars het ontwikkelen van Monero.
- channel: monero-markets
description: Hier wordt de prijs van Monero en andere coins besproken.
- channel: monero-offtopic
description: Hier kun je met andere Monero-gebruikers chatten over dingen die niet met Monero te maken hebben.
- channel: monero-otc
description: OTC = over the counter. Hier kun je onderhands XMR kopen of verkopen.
- channel: monero-pools
description: Dit is de plek voor vragen en discussie over minen.
- channel: monero-research-lab
description: Onderzoek naar financiële privacy met cryptovaluta.
- channel: monero-translations
description: Over het lokaliseren van Monero in andere talen.
- channel: monero-hardware
description: Hardware wallets maken om je Monero veilig te bewaren.
- channel: kovri
description: In dit kanaal bespreken we alle Kovri-gerelateerde zaken.
- channel: kovri-dev
description: Hier bespreken onze vele bijdragers en ontwikkelaars het ontwikkelen van Kovri.
merchants:
translated: "yes"
intro1: Allerlei soorten verkopers stellen de financiële privacy die Monero biedt op prijs. Hieronder volgt een lijst met de verkopers die momenteel Monero accepteren voor goederen en diensten, voorzover we weten. Accepteert een bedrijf geen Monero meer, of wil je jouw bedrijf laten vermelden?
intro2: Open een GitLab-issue en laat het ons weten.
disclaimer: |
"Disclaimer: deze links worden uitsluitend aangeboden ter informatie en voor het gemak van de lezer; ze vormen geen goedkeuring door de Monero-community van enige producten, diensten of standpunten van de vermelde bedrijven, organisaties en personen. De Monero-community is niet aansprakelijk voor de juistheid, de wettigheid of de inhoud van deze externe websites. Neem contact op met de beheerder van een externe website voor vragen over de inhoud ervan. Volg altijd het principe *caveat emptor* (let op, koper): je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van verkopers. Wees altijd voorzichtig bij het doen van aankopen op internet."
sponsorships:
translated: "yes"
intro: De volgende bedrijven ondersteunen het Monero-project om ons te helpen financiële privacy voor iedereen mogelijk te maken. We zijn dankbaar voor hun bijdragen. Stuur een e-mail naar [email protected] als je het Monero-project wilt sponsoren en op deze pagina vermeld wilt worden.
team:
translated: "yes"
core: Kernteam
developers: Ontwikkelaars
developers_para1: Meer dan 500 personen hebben in de loop van de tijd bijgedragen aan het Monero-project. Zie voor een complete lijst de
developers_para2: pagina met bijdragers bij OpenHub.
developers_para3: De volgende personen hebben meer dan hun best gedaan voor Monero
community: Community
mrl: Research Lab
thanks: Bijzondere dank
downloads:
translated: "yes"
choose: Kies je systeem
sourceblockchain: Code & blockchain
mobilelight: Mobiel & licht
hardware: Hardware
intro1: Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste applicatie? Kies dan
intro2: hier
intro3: voor een kort antwoord en selecteer de geschikte versie voor je besturingssysteem hieronder.
note1: "Let op: de SHA256-hashes worden voor het gemak bij de downloads weergegeven, maar je vindt een met GPG ondertekende lijst van de hashes op"
note2: en die vormt de officiële lijst, waarbij je de ondertekening controleert op basis van de toepasselijke GPG-sleutel in de broncode (in /utils/gpg_keys).
currentversion: Huidige versie
sourcecode: Broncode
blockchain1: Als je de blockchain liever niet vanaf het begin synchroniseert maar een bootstrap-bestand wil downloaden, kun je
blockchain2: via deze link de meest recente bootstrap vinden.
blockchain3: Maar het is meestal veel sneller om vanaf het begin te synchroniseren, en dit kost ook veel minder RAM (het importeren vreet werkgeheugen).
hardware1: De Monero-community heeft geld ingezameld voor een
hardware2: gespecialiseerde hardware-wallet
hardware3: waar nu aan gewerkt wordt. Bovendien heeft Ledger sinds CLI 0.12.1 en GUI 0.12.3
hardware4: Monero geïntegreerd in hun hardware-wallets.
mobilelight1: Dit zijn mobiele portemonnees of light wallets die veilig worden geacht door vertrouwde leden van de community. Als een portemonnee hier niet bij staat, kun je de community vragen om ernaar te kijken. Op de pagina
mobilelight2: Ontmoetingsplekken
mobilelight3: staat waar je ons kunt vinden.
clionly: Alleen opdrachtregeltools
monero-project:
translated: "yes"
kovri: Het Kovri-project past end-to-endversleuteling toe, zodat noch de afzender, noch de ontvanger van een Monero-transactie zijn of haar IP-adres hoeft te laten zien aan de andere partij, of aan een derde partij (via de blockchain). Hiervoor wordt i2p gebruikt, dezelfde technologie gebruikt die de basis vormt van het darknet (Invisible Internet Protocol). Het project wordt actief ontwikkeld en is nog niet geïntegreerd met Monero.
kovri_button: Website van Kovri
openalias: Het OpenAlias-project vereenvoudigt cryptovaluta-betalingen met FQDN's (Fully Qualified Domain Names, bijvoorbeeld example.openalias.org) voor Monero-adressen op een manier waarbij de privacy van iedereen beschermd blijft. DIt project is al goed gevorderd en is al geïmplementeerd in veel Monero-portemonnees.
openalias_button: Website van OpenAlias
press-kit:
translated: "yes"
intro1: Hieronder vind je het symbool en logo van Monero. Je kunt de gewenste grootte kiezen of het .ai-bestand downloaden om het logo zelf te bewerken.
intro2: Let op: de opties met een witte achtergrond hebben ALLEEN een witte achtergrond onder het Monero-symbool, niet als achtergrond voor de hele afbeelding.
intro3: Tenslotte kun je alles op deze pagina in een zip downloaden door
intro4: hier te klikken.
noback: Geen achtergrond
whiteback: Witte achtergrond
symbol: Monero-symbool
logo: Monero-logo
small: Klein
medium: Normaal
large: Groot
symbol_file: .ai-bestand symbool
logo_file: .ai-bestand logo
documents:
- category: Persmap
publications:
- name: "Quick-Facts Sheet"
url_file: "http://www.monerooutreach.org/pubs/2018/QuickFacts/QuickFacts.pdf"
abstract: >
Een vlot leesbaar document waarin de hoofdpunten van Monero worden uitgelegd: geschiedenis, unieke eigenschappen, technische basis en functies die nog worden ontwikkeld.<br>
Zie de website <a target="_blank" href="https://www.monerooutreach.org/index.php">Monero Outreach</a> voor meer informatie.
accepting:
translated: "yes"
title: Instructies voor de opdrachtregel-interface (CLI)
basics: De basis
basics_para1: Monero werkt anders dan je misschien gewend bent van andere cryptovaluta (zie @cryptocurrencies). Voor digitale valuta zoals Bitcoin en de vele altcoins die daarvan zijn afgeleid maken betalingssystemen voor verkopers meestal een nieuw ontvangstadres (@address) voor iedere betaling of gebruiker.
basics_para2: Maar omdat Monero @stealth-addresses heeft, is het niet nodig om afzonderlijke ontvangstadressen te gebruiken voor elke betaling of gebruiker. Je kunt gewoon één adres als rekening (@account) publiceren. Verkopers die betalingen ontvangen geven de klant een "betalings-ID".
basics_para3: "Een @payment-ID is een hexadecimale tekenreeks van 64 tekens, die normaal gesproken door de verkoper wordt gegenereerd. Een voorbeeld van een betalings-ID is:"
controleren: Een betaling opzoeken in monero-wallet-cli
checking_para1: |
Als je een betaling wilt opzoeken met monero-wallet-cli, gebruik je de opdracht "payments" gevolgd door de betalings-ID(s) die je wilt opzoeken. Bijvoorbeeld:
checking_para2: Uitleg van het geautomatiseerd opzoeken van betalingen volgt hieronder.
receiving: Stap voor stap een betaling ontvangen
receiving_list1: Genereer een willekeurige hexadecimale tekenreeks van 64 tekens voor de betaling.
receiving_list2: Geef de betalings-ID en het Monero-adres door aan de persoon door wie je wordt betaald.
receiving_list3: Zoek de betaling op met de opdracht "payments" in monero-wallet-cli.
program: Een betaling geautomatiseerd opzoeken
program_para1: Om met een script een betaling op te zoeken, gebruik je de JSON RPC API call get_payments of get_bulk_payments.
program_para2: vereist de parameter payment_id met één betalings-ID.
program_para3: deze methode heeft de voorkeur en accepteert twee parameters, payment_ids (een JSON-array van betalings-ID's) en een optionele min_block_height (de blokhoogte waar je begint te zoeken).
program_para4: |
Hier is een voorbeeld van de gegevens die je ontvangt:
program_para5: Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de bedragen worden uitgedrukt in de basiseenheden van Monero en niet in de weergave-eenheden die worden gebruikt in applicaties voor eindgebruikers. En omdat een transactie meestal meerdere outputs bevat die bij elkaar het vereiste totaal voor de betaling vormen, moeten de bedragen worden gegroepeerd op de tx_hash of de payment_id en worden opgeteld. Verder kunnen meerdere outputs hetzelfde bedrag hebben, dus probeer nooit de geretourneerde gegevens van één call get_bulk_payments te filteren.
program_para6: Voordat je betalingen opzoekt, kun je het beste eerst via de RPC API van de node (de call get_info) opvragen of er nieuwe blokken zijn ontvangen. Meestal zul je dan alleen het laatste ontvangen blok willen scannen door dat blok op te geven als de min_block_height bij get_bulk_payments.
scanning: Geautomatiseerd recente betalingen opzoeken
scanning_list1: Haal de huidige blokhoogte op van de node en ga alleen verder als deze groter is dan bij de vorige scan
scanning_list2: Voer de RPC API call get_bulk_payments uit met je laatste gescande hoogte en de lijst van alle betalings-ID's op je systeem.
scanning_list3: Sla de huidige blokhoogte op als de laatste gescande hoogte
scanning_list4: Verwijder dubbele treffers op basis van transactiehashes die je al hebt ontvangen en verwerkt.
contributing:
translated: "yes"
intro: Monero is een door de community gecreëerd open-sourceproject. Hier volgen verschillende manier om het project te steunen.
network: Bijdragen aan het netwerk
develop: Programmeren
develop_para1: Monero is grotendeels geschreven in C++. Het is een gedecentraliseerd project, dus iedereen kan de bestaande code wijzigen of er code aan toevoegen. Pull requests worden toegevoegd op basis van consensus in de community. Zie de pagina
develop_para2: repository's
develop_para3: en de openstaande
develop_para4: issues.
full-node: Een volledige node draaien
full-node_para: Voer monerod uit met poort 18080 geopend. Als je een volledige node draait, heb je de beste privacy voor je eigen Monero-transacties. Het helpt ook om de blockchain te verspreiden naar nieuwe gebruikers.
mine: Minen
mine_para1: Minen zorgt ervoor dat het Monero-netwerk gedecentraliseerd en veilig blijft. Minen op de achtergrond kun je inschakelen in de grafische interface en de opdrachtregel-interface van Monero. Meer informatie over minen vind je
mine_para2: hier
ffs: Bekijk het Forum Funding System
ffs_para1: Monero gebruikt een
ffs_para2: forum funding system
waarbij projecten worden voorgesteld en door de community gefinancierd. De financiering wordt in bewaring gehouden en uitgekeerd aan de ontwikkelaars nadat ze een mijlpaal hebben bereikt. Iedereen kan een nieuw voorstel doen of projecten financieren.
donate: Doneren
donate_para1: Het ontwikkelen van Monero wordt ondersteund door giften en
donate_para2: sponsoring.
donate-xmr: Monero doneren
donate-xmr_para: Giften kun je verzenden naar
or: of
donate-btc: Bitcoin doneren
donate-btc_para: Giften kun je verzenden naar
donate-other: Overig
donate-other_para1: E-mail
donate-other_para2: voor andere manieren om geld te geven of als je een sponsor van het Monero-project wilt worden.
faq:
translated: "yes"
q1: Waardoor heeft Monero waarde?
a1: Monero heeft waarde omdat mensen het willen kopen. Als niemand Monero zou willen kopen, dan zou het geen waarde hebben. De prijs van Monero stijgt als de vraag groter is dan het aanbod en daalt als het aanbod groter is dan de vraag.
q2: Hoe kan ik Monero kopen?
a2: Je kunt Monero kopen op een exchange of van een particulier. Maar je kunt ook proberen om de beloning per blok te verdienen door Monero te minen.
q3: Wat is een hersteltekst?
a3: Een hersteltekst is een reeks van 25 woorden waarmee je overal je account kunt herstellen. Bewaar deze woorden veilig een laat ze aan niemand anders zien. Met de hersteltekst kun je je account herstellen, zelfs als je computer crasht.
q4: Hoe is de privacy van Monero anders dan andere cryptovaluta?
a4: |
Monero gebruikt drie verschillende privacytechnieken: ring signatures (ring-handtekeningen), ring confidential transactions (RingCT, vertrouwelijke ringtransacties) en stealth addresses (verborgen adressen). Hiermee worden respectievelijk de afzender, het bedrag en de ontvanger in een transactie verborgen. Alle transacties op het netwerk zijn verplicht vertrouwelijk. Het is onmogelijk om per ongeluk een openbare transactie te versturen. Deze eigenschap is uniek voor Monero. Je hoeft niemand anders te vertrouwen om je privacy te beschermen.
q5: Waarom duurt het zo lang voordat mijn portemonnee is gesynchroniseerd?
a5: Als je een lokaal een volledige node draait, moet je de hele blockchain naar je computer downloaden. Dit kan lang duren, vooral op een oude harde schijf of via een langzame internetverbinding. Als je een externe node gebruikt, moet je computer nog steeds een kopie van alle outputs opvragen. Dat kan een paar uur duren. Even geduld alsjeblieft. Als je een beetje privacy wilt opofferen voor sneller synchroniseren, zou je een 'light wallet' (lichte portemonnee) kunnen gebruiken.
q6: Wat is het verschil tussen een light wallet en een normale portemonnee?
a6: Bij een light wallet geef je je alleen-lezen sleutel aan een node, die namens jou op de blockchain binnenkomende transacties voor jouw adres zoekt. Deze node weet wanneer je geld ontvangt, maar niet hoeveel je ontvangt, van wie je het ontvangt of naar wie je geld stuurt. Afhankelijk van je portemonneesoftware kun je een eigen node gebruiken om je privacy te beschermen. Voor meer privacy gebruik je een normale portemonnee die je met je eigen node kunt gebruiken.
q7: Wat is het verschil tussen Monero en Bitcoin?
a7: Monero is niet gebaseerd op Bitcoin. Het is gebaseerd op het CryptoNote-protocol. Bitcoin is een volledig transparant systeem, waarbij iedereen precies kan zien hoeveel geld van de ene gebruiker naar de andere wordt verzonden. Monero verbergt deze informatie in alle transacties om de privacy van de gebruiker te beschermen. Er zijn ook andere verschillen, bijvoorbeeld een dynamische blokgrootte en dynamische transactiekosten, het onbruikbaar maken van gespecialiseerde mininghardware en een blijvende uitgifte van munten.
q8: Heeft Monero een maximale blokgrootte?
a8: Nee, er is in Monero geen harde limiet aan de grootte van blokken. De blokgrootte kan in de loop van de tijd groeien of afnemen op basis van de vraag. Het groeitempo is echter beperkt, zodat het niet uit de hand kan lopen.
q9: Wat is een blockchain?
a9: Een blockchain is een systeem waarin een kopie van alle transacties op het Monero-netwerk wordt opgeslagen. Om de twee minuten wordt een nieuw blok met de gegevens van de nieuwste transacties toegevoegd aan de blockchain. Met deze keten kan het netwerk verifiëren hoeveel geld de verschillende accounts hebben. Dankzij de blockchain is het netwerk bestand tegen aanvallen en pogingen tot centralisatie.
q10: Wat is Kovri?
a10: Kovri is I2P-router die in C++ is geschreven. I2P is een verborgen netwerk, net als Tor, maar met een aantal technische verschillen. Kovri is een zelfstandig project, maar werkt samen met Monero en andere projecten. Kovri verbergt het verspreiden van transacties, zodat andere nodes niet kunnen zien wie een transactie heeft gecreëerd. In vijandige omstandigheden kan Kovri worden gebruikt om al het Monero-verkeer via I2P te leiden, zodat anderen niet kunnen zien dat Monero wordt gebruikt. Kovri is momenteel in alfa en is nog niet volledig geïntegreerd met Monero. Lees meer over Kovri op de <a href="https://kovri.io">website van het project.</a>
q11: Wat is inwisselbaarheid en waarom is het belangrijk?
a11: Inwisselbaarheid (fungibiliteit) is een basiseigenschap van geld, namelijk dat er geen verschil is tussen twee hoeveelheden met dezelfde waarde. Als je een tientje voor twee vijfjes ruilt, dan is dat een gelijke ruil. Maar stel dat iedereen weet dat het tientje eerder is gebruikt om mensen af te persen met ransomware. Zal de ander dan nog steeds willen ruilen? Waarschijnlijk niet, zelfs niet als de eigenaar van het tientje zelf niet bij de ransomware was betrokken. Dit is een probleem, want wie geld ontvangt, zou voortdurend moeten controleren of het ontvangen geld niet besmet is. Monero is inwisselbaar, zodat gebruikers zich hier geen zorgen over hoeven te maken.
q12: Als Monero zo vertrouwelijk is, hoe weten we dan dat er niet ongezien XMR bijgemaakt wordt?
a12-1: In Monero is elke transactie-output gekoppeld aan een unieke key image die alleen door de houder van die output kan worden gegenereerd. Key images die meer dan één keer worden gebruikt, worden als dubbele uitgaven geweigerd door de miners en kunnen niet worden toegevoegd aan een geldig blok. Wanneer een nieuwe transactie wordt ontvangen, verifiëren de miners dat de key image niet al bestaat voor een eerdere transactie, om dubbele uitgaven te voorkomen.
a12-2: We weten ook dat transactiebedragen geldig zijn, ook al is de waarde van de inputs die je besteedt en de waarde van de outputs die je verzendt versleuteld. (Deze waarden worden verborgen voor iedereen behalve de ontvanger.) De bedragen zijn versleuteld met *Pedersen commitments*. Dit betekent dat waarnemers de bedragen van inputs en outputs niet kunnen zien, maar wel berekeningen met de Pedersen commitments kunnen uitvoeren om vast te stellen dat er geen Monero uit het niets is gemaakt.
a12-3: Als de versleutelde output-bedragen die je creëert gelijk zijn aan de som van de inputs die je uitgeeft (inclusief een output voor de ontvanger, een output met wisselgeld voor jezelf en de niet-versleutelde transactiekosten), heb je een geldige transactie en weten we dat er geen Monero uit het niets wordt gemaakt. Met Pedersen commitments kan worden geverifieerd dat deze sommen gelijk zijn, maar de waarde in Monero van de beide sommen en van de afzonderlijke inputs en outputs kunnen niet worden bepaald.
q13: Is Monero magisch en beschermt het mijn privacy, wat ik ook doe?
a13: Monero is niet magisch. Als je Monero gebruikt maar je naam en adres aan een andere partij geeft, zal die niet door toverkracht je naam en adres vergeten. Als je je geheime sleutels weggeeft, kunnen anderen zien wat je hebt gedaan. Als je computer wordt gehackt, kunnen anderen een keylogger installeren. Als je een zwak wachtwoord gebruikt, kan je sleutelbestand met grof geweld worden gekraakt. Als je een back-up in de cloud hebt gemaakt van je hersteltekst, zal je geld in de lucht verdwijnen.
q14: Is Monero 100% anoniem?
a14: 100% anonimiteit bestaat niet. Je *anonymity set* (de groep mensen waarin je je verstopt) is hooguit de mensen die Monero gebruiken. Sommige mensen gebruiken Monero niet. Er kunnen ook bugs in Monero zitten. Zelfs als er geen bugs in zitten, kunnen er manieren zijn om informatie af te leiden ondanks de privacylagen van Monero. Aanvallen worden alleen maar beter. Ook als je een gordel draagt, kun je nog steeds een dodelijk auto-ongeluk krijgen. Gebruik gezond verstand, wees voorzichtig en pas een verdediging met meerdere lagen toe.