Commit 7e66fb0c authored by Edwin den Boer's avatar Edwin den Boer Committed by luigi1111
Browse files

Dutch translation - User guides

parent 101b114d
---
terms: ["wallet", "wallets"]
summary: "A wallet stores the information necessary to send and receive Monero"
---
### The Basics
A Monero account, or wallet, stores the information necessary to send and receive Moneroj. In addition to sending and receiving, the Monero Wallet software keeps a private history of your transactions and allows you to cryptographically sign messages. It also includes Monero mining software and an address book.
The term "hot wallet" describes a Monero @account which is connected to the Internet. You can send funds easily but security is much lower than a cold wallet. Never store large amounts of cryptocurrency in a hot wallet!
A cold wallet is generated on a trusted device or computer via an @airgap. If the device is to be reused, the data storage should be securely overwritten. As soon as a cold wallet is connected to the Internet or its mnemonic phrase or @spend-key is entered on an Internet-connected device, it's no longer "cold" and should be considered "hot".
A Monero @paper-wallet can be generated by downloading the source code of https://moneroaddress.org/. Verify the signature of the code on a trusted airgapped device. Create the wallet and print or store it on the media of your choice.
Monero accounts and paper-wallets can be stored on any media - paper, USB drive, CD/DVD, or a hardware wallet device (Ledger available since June 2018).
<div class="about-monero">
<section class="container">
<div class="row">
<!-- left two-thirds block-->
<div class="full col-xs-12">
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Geen premine, geen instamine, geen token</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Er is geen premine of instamine van Monero geweest
* Monero heeft nooit een token verkocht
* Er is geen enkele presale of voorverkoop van Monero geweest
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Proof of Work</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* CryptoNight
* Kan in de toekomst veranderen
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Herberekening moeilijkheidsgraad</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Ieder blok
* Gebaseerd op de laatste 720 blokken, maar zonder de 20% kortste en langste tijden
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Bloktijd</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* 2 minuten
* Kan in de toekomst veranderen, maar de uitgiftecurve verandert niet
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Beloning per blok</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Neemt gelijkmatig af, met een malus voor blokken die groter zijn dan de mediaan van de laatste 100 blokken (M100)
Zie de coinbase-transactie in het [laatste blok](https://moneroblocks.info/) voor de huidige beloning
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Blokgrootte</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Dynamisch, maximaal 2 * M100
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Uitgiftecurve</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Eerst de gewone curve: ~18.132 miljoen coins eind mei 2022
* Daarna de blijvende uitgifte: 0,6 XMR per blok om de 2 minuten, nadat de gewone uitgifte klaar is, wat een steeds verder dalende inflatie van < 1% oplevert
* Zie [grafieken en details](https://www.reddit.com/r/Monero/comments/512kwh/useful_for_learning_about_monero_coin_emission/)
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Maximale geldhoeveelheid</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Oneindig
</div>
<div class="row">
<div class="col">
Privacy afzender
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Ring-handtekeningen
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Privacy ontvanger</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Stealth addresses
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Verborgen bedragen</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Vertrouwelijke ring-transacties
</div>
</div>
</div>
<!-- end right one-third block-->
</div>
</section>
</div>
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
## Monero (XMR) minen zonder miningapparatuur
Als je geen rendabele apparatuur om te minen hebt, en geen tijd of
geen geld om te besteden aan het bouwen ervan, kun je toch Monero minen via NiceHash.
NiceHash is een marktplaats voor hashpower. Verkopers van hashpower,
miners dus, leveren hashpower aan kopers (die het minen van
een bepaalde munt willen aanschaffen als een dienst). NiceHash kan je dus in korte tijd
een enorme hoeveelheid hashpower leveren. Je hoeft niet jaren af te wachten
of je winst maakt of niet, en je kunt bepalen hoe lang je welke munt
bij welke pool wilt minen.
### **Stap 1.** Maak een account bij NiceHash aan
Ga naar de
[registratiepagina](https://www.nicehash.com/?p=register) en registreer je met je e-mailadres.
### **Stap 2.** Stort een bedrag in Bitcoin op je account
Je gaat Monero minen, maar je kunt hashpower bij
NiceHash alleen met Bitcoins aanschaffen. Bitcoins die je niet uitgeeft kun je later weer
overboeken naar een Bitcoin-portemonnee.
Ga naar je
[portemonneepagina](https://www.nicehash.com/?p=wallet) en stort een bedrag. Het minimumbedrag voor het plaatsen van een order
is 0,01 BTC.
### **Stap 3.** Zoek een geschikte mining pool en voeg die toe aan je lijst met pools
Het selecteren van een pool speelt heeft een grote invloed op hoeveel
van een cryptovaluta je uiteindelijk kunt minen. Zorg dat de pool die je hebt geselecteerd een hoge hashrate
en veel shares kan verwerken, met name via één verbinding.
[Hier](https://bitcointalk.org/index.php?topic=583449.0) vind je een lijst met Monero-pools.
Waarschijnlijk moet je bij de pool die je kiest ook een account
registreren. De pool geeft je alle gegevens die je nodig hebt.
Je kunt je favoriete pools op [deze pagina](https://www.nicehash.com/?p=managepools) opslaan.
### **Stap 4.** Geef een nieuwe order op en begin te minen
Let bij het opgeven van een [nieuwe order](https://www.nicehash.com/?p=orders&new) op dat je
het algoritme CryptoNightV8 voor het minen van Monero selecteert. (De nieuwe variant van het algoritme sinds 18 oktober 2018.) Als je eerst meer wilt weten over
hoe je een order opgeeft bij NiceHash, raden we je aan [het antwoord op deze vraag](https://www.nicehash.com/?p=faq#faqb0) te lezen.
Als je wilt bieden op
hashpower, selecteer je het ordertype *Standard (bidding)*, en als je een vaste
order wilt geven waar anderen niet overheen kunnen bieden, selecteer je het ordertype *Fixed order*. De status van de marktplaats
en een schatting van de prijzen van het minen kun je controleren op de [live marktplaats](https://www.nicehash.com/index.jsp?p=orders)
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
## Besturingssystemen: diverse Linux-versies en Windows 7/8
### Portemonneesoftware Simplewallet
### Tool voor het maken van opstartbare schijven: [Linux](http://www.pendrivelinux.com/), [Windows](https://www.microsoft.com/en-us/download/windows-usb-dvd-download-tool)
### Monero-binaries downloaden: [Binaire bestanden voor Monero](https://getmonero.org/downloads/)
- Gebruik een willekeurige computer, desnoods de computer waar je normaal op werkt. Als je extra voorzichtig bent, is het handig om een oudere computer te gebruiken zonder wifi of bluetooth.
- Maak een opstartbare schijf voor Linux of Windows, en zet de Monero-binaries op dezelfde schijf of een tweede schrijf. (Maak voor Linux ook kopieën van de gedownloade afhankelijkheden die je nodig hebt, bijvoorbeeld libboost1.55 en miniupnpc.)
- Maak de netwerk-/internetkabels los van de computer, haal de wifi-kaart eruit of schakel de wifi en bluetooth uit op een laptop, voor zover dat mogelijk is.
- Start op met het besturingssysteem op de schijf en installeer eventueel de afhankelijkheden.
- Kopieer de Monero-binaries naar een RAM-schijf (/dev/shm in Linux, in Windows meestal een station Z: of zoiets op een opstartbare ISO).
- Voer de Monero-daemon niet uit. Gebruik in plaats daarvan monero-wallet-cli in een opdrachtregelvenster om een nieuw [email protected] aan te maken.
- Geef een naam uit wanneer daarom gevraagd wordt. Het maakt niet uit wat voor naam.
- Typ 50 tot 100 willekeurige tekens wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd. Maak je geen zorgen, je hoeft het wachtwoord niet te onthouden, als het maar LANG is.
- **ONMISBARE STAP**: Schrijf je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden op (op papier).
**LET OP**: Als je vergeet deze gegevens op te schrijven, kun je je geld voor altijd kwijtraken.
- Noteer je adres en je alleen-lezen sleutel (op je telefoon, op papier, op een andere computer, of waar je maar wilt).
- Schakel de computer uit, haal de accu eruit als die erin zit, en laat de computer een paar uur zonder stroom uit staan.
Je nieuwe account is in RAM gemaakt en de digitale bestanden zijn nu verdwenen. Zelfs een aanvaller die op een of andere manier deze gegevens zou krijgen, zou het lange wachtwoord missen om de portemonnee te openen. Voor het ontvangen van betalingen heb je je openbare adres, en je alleen-lezen sleutel om ze te bekijken. Voor toegang tot je portemonnee heb je je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden. Je kunt nu meerdere exemplaren hiervan opschrijven, waaronder een om elders te bewaren (bijvoorbeeld in een bankkluis).
Geschreven door: Riccardo Spagni
Gerelateerd: [Offline account-generator](http://moneroaddress.org/)
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
# Portemonnee isoleren van node met Qubes en Whonix
Met [Qubes](https://qubes-os.org) en [Whonix](https://whonix.org) kun je een Monero-portemonnee zonder netwerkverbinding uitvoeren op een virtueel systeem, gesoleerd van de Monero-node, waarvan al het verkeer verplicht via [Tor](https://torproject.org) loopt.
Qubes biedt de flexibiliteit om eenvoudig afzonderlijke virtual machines voor verschillende doeleinden te maken. Eerst maak je een Whonix-werkstation voor de portemonnee, zonder netwerkverbinding. Vervolgens maak je een ander Whonix-werkstation dat je Whonix-gateway gebruikt als NetVM. Voor communicatie tussen de portemonnee en de node kun je gebruik maken van Qubes [qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/).
Dit is veiliger dan andere benaderingen, waarbij de RPC van de portemonnee via een verborgen Tor-service wordt geleid, of fysieke isolatie wordt gebruikt, maar er nog steeds een netwerkverbinding nodig is voor communicatie met de node. Met deze methode is er helemaal geen netwerkverbinding nodig voor de portemonnee, ga je zuiniger om met het Tor-netwerk en is er minder vertraging.
## 1. [Maak Whonix AppVM's](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install):
+ Met een sjabloon voor Whonix-werkstations maak je op de volgende manier twee werkstations:
- Het eerste werkstation wordt gebruikt voor je portemonnee. We noemen het `monero-wallet-ws`. Hier stel je `NetVM` in op `none`.
- Het tweede werkstation wordt gebruikt voor `monerod`, de daemon voor de node. We noemen het `monerod-ws`. Hier stel je `NetVM` in op de Whonix-gateway `sys-whonix`.
## 2. In de AppVM `monerod-ws`:
+ Download, verifieer en installeer de Monero-software.
```
[email protected]:~$ curl -O "https://downloads.getmonero.org/cli/monero-linux-x64-v0.11.1.0.tar.bz2" -O "https://getmonero.org/downloads/hashes.txt"
[email protected]:~$ gpg --recv-keys BDA6BD7042B721C467A9759D7455C5E3C0CDCEB9
[email protected]:~$ gpg --verify hashes.txt
gpg: Signature made Wed 01 Nov 2017 10:01:41 AM UTC
gpg: using RSA key 0x55432DF31CCD4FCD
gpg: Good signature from "Riccardo Spagni <[email protected]>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: BDA6 BD70 42B7 21C4 67A9 759D 7455 C5E3 C0CD CEB9
Subkey fingerprint: 94B7 38DD 3501 32F5 ACBE EA1D 5543 2DF3 1CCD 4FCD
[email protected]:~$ echo '6581506f8a030d8d50b38744ba7144f2765c9028d18d990beb316e13655ab248 monero-linux-x64-v0.11.1.0.tar.bz2' | shasum -c
monero-linux-x64-v0.11.1.0.tar.bz2: OK
[email protected]:~$ tar xf monero-linux-x64-v0.11.1.0.tar.bz2
[email protected]:~$ sudo cp monero-v0.11.1.0/monerod /usr/local/bin/
```
+ Maak een `systemd`-bestand.
```
[email protected]:~$ sudo gedit /home/user/monerod.service
```
Plak de volgende gegevens:
```
[Unit]
Description=Monero Full Node
After=network.target
[Service]
User=user
Group=user
Type=forking
PIDFile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid
ExecStart=/usr/local/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
Restart=always
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```
+ Kopieer het uitvoerbare bestand `monero-wallet-cli` naar de VM `monero-wallet-ws`.
```
[email protected]:~$ qvm-copy-to-vm monero-wallet-ws monero-v0.11.1.0/monero-wallet-cli
```
+ Zorg dat de daemon `monerod` wordt uitgevoerd bij het opstarten door het bestand `/rw/config/rc.local` te bewerken.
```
[email protected]:~$ sudo gedit /rw/config/rc.local
```
Voeg onderaan deze regels toe:
```
cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/
systemctl start monerod.service
```
Maak het bestand uitvoerbaar.
```
[email protected]:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local
```
+ Maak het RPC-actiebestand.
```
[email protected]:~$ sudo mkdir /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc
[email protected]:~$ sudo gedit /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc/user.monerod
```
Voeg deze regel toe:
```
socat STDIO TCP:localhost:18081
```
+ Sluit `monerod-ws` af.
## 3. In de AppVM `monero-wallet-ws`:
+ Verplaats het uitvoerbare bestand `monero-wallet-cli`.
```
us[email protected]:~$ sudo mv QubesIncoming/monerod-ws/monero-wallet-cli /usr/local/bin/
```
+ Bewerk het bestand `/rw/config/rc.local`.
```
[email protected]:~$ sudo gedit /rw/config/rc.local
```
Voeg onderaan deze regel toe:
```
socat TCP-LISTEN:18081,fork,bind=127.0.0.1 EXEC:"qrexec-client-vm monerod-ws user.monerod"
```
Maak het bestand uitvoerbaar.
```
[email protected]:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local
```
+ Sluit `monero-wallet-ws` af.
## 4. In `dom0`:
+ Maak het bestand `/etc/qubes-rpc/policy/user.monerod`:
```
[[email protected] ~]$ sudo nano /etc/qubes-rpc/policy/user.monerod
```
Voeg deze regel toe:
```
monero-wallet-ws monerod-ws allow
```
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
### Besturingssystemen: Ubuntu
- Download de [officile binaries](https://getmonero.org/downloads/) of compileer de nieuwste broncode die beschikbaar is op [Github](https://github.com/monero-project/bitmonero).
![image1](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/1.png)
![image2](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/2.png)
- Pak de bestanden uit met Archiefbeheer (hetzelfde als Winzip in Windows). Noteer het pad waar de bestanden "monerod" en "monero-wallet-cli" staan.
![image3](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/3.png)
![image4](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/4.png)
Deze stap hoef je maar n keer uit te voeren. Open een terminal (Ctrl+Alt+T) en installeer de vereiste afhankelijkheden door het volgende te typen: "*sudo apt-get install libboost-all-dev libssl-dev libevent-dev libdb++-dev*". Druk wanneer erom gevraagd wordt op de toets Y en vervolgens op Enter om door te gaan.
![image5](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/5.png)
![image6](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/6.png)
- Open een terminal en laad het pad waar de binaries zijn uitgepakt (zie stap 2) door het volgende te typen: "*cd jePadUitStap2*"
![image7](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/7.png)
- Laad monerod door dit in je terminal te typen: "*./monerod*". Wacht totdat monerod is gesynchroniseerd met het netwerk. (De blockchain die je bij stap 4 hebt gedownload wordt bijgewerkt, of de blockchain wordt vanaf het begin gedownload.) De eerste keer kan dit lang duren. Even geduld alsjeblieft.
![image8](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/8.png)
![image9](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/9.png)
![image10](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/10.png)
![image11](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/11.png)
- Wanneer monerod is gesynchroniseerd met het netwerk, open je een nieuwe terminal, wijzig je de directory (zie stap 5) en start je monero-wallet-cli door "*./monero-wallet-cli*" te typen.
![image12](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/12.png)
- Voer een naam in voor je portemonnee en volg de instructies in de terminal.
![image13](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/13.png)
![image14](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/14.png)
![image15](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/15.png)
![image16](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/16.png)
*Dit is je privsleutel. Schrijf deze sleutel op en bewaar deze op een veilige plek!*
![image17](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/17.png)
*Dit is je alleen-lezen sleutel. Deze heb je nodig om een alleen-lezen portemonnee te maken (zie de gebruikershandleiding daarover)*
![image18](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/18.png)
*Dit is het adres van je portemonnee.*
![image19](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/19.png)
![image20](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/20.png)
![image21](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/21.png)
![image22](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/22.png)
![image23](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/create_wallet/23.png)
Typ "*exit*" in de gebruikte terminal om monerod of monero-wallet-cli af te sluiten.
Je kunt de portemonnee die je net hebt gemaakt als volgt openen: start monerod, wacht totdat de node is gesynchroniseerd met het netwerk, en typ de naam van je portemonnee en je wachtwoord.
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
## Hoe koop je Monero?
Dit is een handleiding voor het aanschaffen van je eigen Monero, geschreven op 19 september 2015. Dit is wellicht de eenvoudigste methode om Monero aan te schaffen en te bewaren.
#### Stap 1. Koop Bitcoin
Je kunt op allerlei manieren Bitcoin kopen. De makkelijkste manier is wellicht via circle.com. Nadat je Bitcoin hebt gekocht, kun je Monero gaan kopen. Bitcoin kopen is niet moeilijk. Ga gewoon naar circle.com en volg de instructies daar.
#### Stap 2. Open een account by mymonero.com
MyMonero.com is een online portemonnee voor Monero, beheerd door Monero Core-ontwikkelaar Ricardo Spagni (fluffypony). Het is de gemakkelijkste portemonnee om te gebruiken. Ga gewoon naar MyMonero.com en klik op de knop "Create an Account".
![image1](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/01.png)
Nadat je op de knop klikt, wordt je privésleutel weergegeven. Deze sleutel geeft je toegang tot je geld. Geef deze sleutel nooit aan iemand anders!
### SCHRIJF DEZE SLEUTEL METEEN OP!
![image2](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/02.png)
Typ je privésleutel in het onderstaand vak en klik op de knop.
Op de volgende pagina wordt je adres weergegeven.
![image3](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/03.png)
Kopieer je adres naar het klembord door het te selecteren en op Ctrl+C te drukken (of menu Bewerken en Kopiëren) of door op het kleine pictogram naast je adres te klikken. Sla je adres ergens op. Hiermee kunnen anderen Monero naar je verzenden en kun je Monero in je eigen account storten.
#### Stap 3. Koop Monero en boek het over naar je nieuwe adres.
Ga naar www.shapeshift.io. Klik aan de rechterkant van het scherm op het pictogram onder "Doel" om Monero te selecteren.
![image5](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/05.png)
![image6](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/06.png)
Plak je adres in het veld onder het Monero-logo. Schakel het selectievakje "Ik ga akkoord met de voorwaarden" in en klik op "Transactie starten".
![image7](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/07.png)
In het nieuwe scherm dat wordt weergegeven kopieer je het stortingsadres.
![image8](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/08.png)
Ga terug naar de pagina op circle.com, klik op de knop "Transfer" en plak het Bitcoin-adres in dit veld.
Voer in hoeveel Bitcoin je wilt besteden.
![image4](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/04.png)
![image9](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/09.png)
Je ontvangt een verificatiecode in een SMS-bericht. Voer de code in en klik op Send.
![image10](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/10.png)
Je zult zien dat de status van Shapeshift verandert in "In afwachting van omwisseling".
![image11](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/11.png)
Daarna verandert het in "VOLTOOID!"
![image12](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/12.png)
Een tijdje later zul je de betaling in je Monero-account zien.
![image13](https://github.com/luuul/monero-site/blob/master/knowledge-base/user-guides/png/easiest_way/13.png)
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
Het kan gebeuren dat je geld vast komt te zitten. Je Monero wordt vergrendeld maar nooit ontgrendeld. Dat kun je op de volgende manier oplossen.
- Laad je portemonnee in monero-wallet-cli.
- Typ
> seed
op de opdrachtregel. Schrijf je hersteltekst van 25 woorden op, als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat je over je geld kunt blijven beschikken.
- Typ het volgende om monero-wallet-cli af te sluiten:
> exit
- Maak een back-up van alle bestanden die bij je portemonnee horen. Dit zijn:
> portemonnee.bin
> portemonnee.bin.keys
> portemonnee.bin.address.txt
Dit kun je doen door de bestanden naar een nieuwe map te kopiëren.
Het is mogelijk dat je je portemonnee een naam hebt gegeven zonder de toevoeging .bin. In dat geval heet het portemonneebestand portemonnee zonder .bin erachter.
- Verwijder portemonnee.bin
- Laad monero-wallet-cli en typ daarbij de naam in van de portemonnee die je net hebt verwijderd.
- Voer je wachtwoord in. De portemonnee wordt nu vernieuwd. Hopelijk wordt je vergrendelde geld daardoor ontgrendeld.
<
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
# De blockchain importeren in de grafische Monero-portemonnee (Windows)
### Stap 1
Download het huidige bootstrap-bestand van https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw. Deze stap kun je overslaan als je de blockchain uit een andere bron importeert.
### Stap 2
Zoek het pad van je Monero-portemonnee op (de map waar je de Monero-software hebt uitgepakt). Mijn pad is bijvoorbeeld:
`D:\monero-gui-0.10.3.1`
Je kunt een ander pad hebben, afhankelijk van waar je de portemonnee hebt gedownload en welke versie van de Monero-portemonnee je gebruikt.
### Stap 3
Zoek het pad op van de blockchain die je hebt gedownload. Voor mij is het bijvoorbeeld:
`C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
Voor jou kan het anders zijn, afhankelijk van waar je de blockchain hebt gedownload.
### Stap 4
Open een opdrachtregelvenster. Dit kun je doen door op de Windows-toets + R te drukken en vervolgens in het pop-upvenster `CMD` te typen.
### Stap 5
Nu moet je in het CMD-venster naar het pad van je Monero-portemonnee navigeren. Dit kun je doen door het volgende te typen:
`cd C:\HIER\HET\BESTANDSPAD\VAN\JE\MONERO-PORTEMONNEE`
Bijvoorbeeld zoiets:
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
Als je Monero-portemonnee op een ander station staat, gebruik je `Stationsletter:`. Bijvoorbeeld: als je portemonnee op station D staat, voer je `D:` in voordat je de `cd`-opdracht gebruikt.
### Stap 6
Typ nu het volgende in het opdrachtregelvenster:
`monero-blockchain-import --input-file C:\HIER\HET\BESTANDSPAD\VAN\JE\BLOCKCHAIN`
Ik zou bijvoorbeeld het volgende typen: