Commit 7e66fb0c authored by Edwin den Boer's avatar Edwin den Boer Committed by luigi1111
Browse files

Dutch translation - User guides

parent 101b114d
---
terms: ["wallet", "wallets"]
summary: "A wallet stores the information necessary to send and receive Monero"
---
### The Basics
A Monero account, or wallet, stores the information necessary to send and receive Moneroj. In addition to sending and receiving, the Monero Wallet software keeps a private history of your transactions and allows you to cryptographically sign messages. It also includes Monero mining software and an address book.
The term "hot wallet" describes a Monero @account which is connected to the Internet. You can send funds easily but security is much lower than a cold wallet. Never store large amounts of cryptocurrency in a hot wallet!
A cold wallet is generated on a trusted device or computer via an @airgap. If the device is to be reused, the data storage should be securely overwritten. As soon as a cold wallet is connected to the Internet or its mnemonic phrase or @spend-key is entered on an Internet-connected device, it's no longer "cold" and should be considered "hot".
A Monero @paper-wallet can be generated by downloading the source code of https://moneroaddress.org/. Verify the signature of the code on a trusted airgapped device. Create the wallet and print or store it on the media of your choice.
Monero accounts and paper-wallets can be stored on any media - paper, USB drive, CD/DVD, or a hardware wallet device (Ledger available since June 2018).
<div class="about-monero">
<section class="container">
<div class="row">
<!-- left two-thirds block-->
<div class="full col-xs-12">
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Geen premine, geen instamine, geen token</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Er is geen premine of instamine van Monero geweest
* Monero heeft nooit een token verkocht
* Er is geen enkele presale of voorverkoop van Monero geweest
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Proof of Work</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* CryptoNight
* Kan in de toekomst veranderen
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Herberekening moeilijkheidsgraad</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Ieder blok
* Gebaseerd op de laatste 720 blokken, maar zonder de 20% kortste en langste tijden
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Bloktijd</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* 2 minuten
* Kan in de toekomst veranderen, maar de uitgiftecurve verandert niet
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Beloning per blok</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Neemt gelijkmatig af, met een malus voor blokken die groter zijn dan de mediaan van de laatste 100 blokken (M100)
Zie de coinbase-transactie in het [laatste blok](https://moneroblocks.info/) voor de huidige beloning
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Blokgrootte</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Dynamisch, maximaal 2 * M100
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Uitgiftecurve</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Eerst de gewone curve: ~18.132 miljoen coins eind mei 2022
* Daarna de blijvende uitgifte: 0,6 XMR per blok om de 2 minuten, nadat de gewone uitgifte klaar is, wat een steeds verder dalende inflatie van < 1% oplevert
* Zie [grafieken en details](https://www.reddit.com/r/Monero/comments/512kwh/useful_for_learning_about_monero_coin_emission/)
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Maximale geldhoeveelheid</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Oneindig
</div>
<div class="row">
<div class="col">
Privacy afzender
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Ring-handtekeningen
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Privacy ontvanger</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Stealth addresses
</div>
<div class="row">
<div class="col">
<h3>Verborgen bedragen</h3>
</div>
</div>
<div markdown="1">
* Vertrouwelijke ring-transacties
</div>
</div>
</div>
<!-- end right one-third block-->
</div>
</section>
</div>
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
## Monero (XMR) minen zonder miningapparatuur
Als je geen rendabele apparatuur om te minen hebt, en geen tijd of
geen geld om te besteden aan het bouwen ervan, kun je toch Monero minen via NiceHash.
NiceHash is een marktplaats voor hashpower. Verkopers van hashpower,
miners dus, leveren hashpower aan kopers (die het minen van
een bepaalde munt willen aanschaffen als een dienst). NiceHash kan je dus in korte tijd
een enorme hoeveelheid hashpower leveren. Je hoeft niet jaren af te wachten
of je winst maakt of niet, en je kunt bepalen hoe lang je welke munt
bij welke pool wilt minen.
### **Stap 1.** Maak een account bij NiceHash aan
Ga naar de
[registratiepagina](https://www.nicehash.com/?p=register) en registreer je met je e-mailadres.
### **Stap 2.** Stort een bedrag in Bitcoin op je account
Je gaat Monero minen, maar je kunt hashpower bij
NiceHash alleen met Bitcoins aanschaffen. Bitcoins die je niet uitgeeft kun je later weer
overboeken naar een Bitcoin-portemonnee.
Ga naar je
[portemonneepagina](https://www.nicehash.com/?p=wallet) en stort een bedrag. Het minimumbedrag voor het plaatsen van een order
is 0,01 BTC.
### **Stap 3.** Zoek een geschikte mining pool en voeg die toe aan je lijst met pools
Het selecteren van een pool speelt heeft een grote invloed op hoeveel
van een cryptovaluta je uiteindelijk kunt minen. Zorg dat de pool die je hebt geselecteerd een hoge hashrate
en veel shares kan verwerken, met name via één verbinding.
[Hier](https://bitcointalk.org/index.php?topic=583449.0) vind je een lijst met Monero-pools.
Waarschijnlijk moet je bij de pool die je kiest ook een account
registreren. De pool geeft je alle gegevens die je nodig hebt.
Je kunt je favoriete pools op [deze pagina](https://www.nicehash.com/?p=managepools) opslaan.
### **Stap 4.** Geef een nieuwe order op en begin te minen
Let bij het opgeven van een [nieuwe order](https://www.nicehash.com/?p=orders&new) op dat je
het algoritme CryptoNightV8 voor het minen van Monero selecteert. (De nieuwe variant van het algoritme sinds 18 oktober 2018.) Als je eerst meer wilt weten over
hoe je een order opgeeft bij NiceHash, raden we je aan [het antwoord op deze vraag](https://www.nicehash.com/?p=faq#faqb0) te lezen.
Als je wilt bieden op
hashpower, selecteer je het ordertype *Standard (bidding)*, en als je een vaste
order wilt geven waar anderen niet overheen kunnen bieden, selecteer je het ordertype *Fixed order*. De status van de marktplaats
en een schatting van de prijzen van het minen kun je controleren op de [live marktplaats](https://www.nicehash.com/index.jsp?p=orders)
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
## Besturingssystemen: diverse Linux-versies en Windows 7/8
### Portemonneesoftware Simplewallet
### Tool voor het maken van opstartbare schijven: [Linux](http://www.pendrivelinux.com/), [Windows](https://www.microsoft.com/en-us/download/windows-usb-dvd-download-tool)
### Monero-binaries downloaden: [Binaire bestanden voor Monero](https://getmonero.org/downloads/)
- Gebruik een willekeurige computer, desnoods de computer waar je normaal op werkt. Als je extra voorzichtig bent, is het handig om een oudere computer te gebruiken zonder wifi of bluetooth.
- Maak een opstartbare schijf voor Linux of Windows, en zet de Monero-binaries op dezelfde schijf of een tweede schrijf. (Maak voor Linux ook kopieën van de gedownloade afhankelijkheden die je nodig hebt, bijvoorbeeld libboost1.55 en miniupnpc.)
- Maak de netwerk-/internetkabels los van de computer, haal de wifi-kaart eruit of schakel de wifi en bluetooth uit op een laptop, voor zover dat mogelijk is.
- Start op met het besturingssysteem op de schijf en installeer eventueel de afhankelijkheden.
- Kopieer de Monero-binaries naar een RAM-schijf (/dev/shm in Linux, in Windows meestal een station Z: of zoiets op een opstartbare ISO).
- Voer de Monero-daemon niet uit. Gebruik in plaats daarvan monero-wallet-cli in een opdrachtregelvenster om een nieuw [email protected] aan te maken.
- Geef een naam uit wanneer daarom gevraagd wordt. Het maakt niet uit wat voor naam.
- Typ 50 tot 100 willekeurige tekens wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd. Maak je geen zorgen, je hoeft het wachtwoord niet te onthouden, als het maar LANG is.
- **ONMISBARE STAP**: Schrijf je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden op (op papier).
**LET OP**: Als je vergeet deze gegevens op te schrijven, kun je je geld voor altijd kwijtraken.
- Noteer je adres en je alleen-lezen sleutel (op je telefoon, op papier, op een andere computer, of waar je maar wilt).
- Schakel de computer uit, haal de accu eruit als die erin zit, en laat de computer een paar uur zonder stroom uit staan.
Je nieuwe account is in RAM gemaakt en de digitale bestanden zijn nu verdwenen. Zelfs een aanvaller die op een of andere manier deze gegevens zou krijgen, zou het lange wachtwoord missen om de portemonnee te openen. Voor het ontvangen van betalingen heb je je openbare adres, en je alleen-lezen sleutel om ze te bekijken. Voor toegang tot je portemonnee heb je je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden. Je kunt nu meerdere exemplaren hiervan opschrijven, waaronder een om elders te bewaren (bijvoorbeeld in een bankkluis).
Geschreven door: Riccardo Spagni
Gerelateerd: [Offline account-generator](http://moneroaddress.org/)
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
# Monero-tools
Met deze hulpmiddelen kun je informatie vinden over het Monero-netwerk of over je transactiegegevens op de blockchain.
### [Controleren of een geadresseerde je geld heeft ontvangen](http://xmrtests.llcoins.net/checktx.html)
### [Tools voor het genereren van Monero-adressen](https://xmr.llcoins.net/)
### [Het aantal Monero-nodes](http://moneronodes.i2p.xyz/)
### [Kaart van Monero-nodes](https://monerohash.com/nodes-distribution.html)
### [Offline generator van Monero-portemonnees](http://moneroaddress.org/)
### [Monero-netwerkstatistieken](http://moneroblocks.info/stats)
### [Statistieken van Monero.how](https://www.monero.how/)
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment